Wethouder draait gaskraan dicht

ERMELO - Aan de Kozakkenkamp en Hamburgerweg in Ermelo zijn acht huurwoningen van de woningcorporatie veranderd in 'nul-op-de-meterwoningen'. Wethouder Duurzaamheid Leo van der Velden draaide daarom dinsdag symbolisch de gaskraan dicht.

Deze huurwoningen wekken nu net zoveel energie op als nodig is voor het huis en het huishouden. Gas is hier niet meer nodig. De woningen uit de jaren '50 van de vorige eeuw zijn duurzaam verbouwd en hebben een 'warme jas' gekregen. Zowel vloer, dak als gevel zijn goed geïsoleerd. Daarmee wordt gewerkt volgens de zogenaamde 'trias energetica-principes'.

Stappen

Allereerst moeten bewoners natuurlijk het energieverbruik beperken door verspilling tegen te gaan. In de beschreven situatie zijn daarom vloeren, gevels en daken geïsoleerd. Ook maakt men nu maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie. Bij de acht woningen zijn zonnepanelen op het dak geplaatst. En uiteindelijk moet men zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien. In Ermelo is dat een warmtepomp, lage temperatuurverwarming en een uitgekiend ventilatiesysteem.

Gewijzigd gebruik

Voor de huurders is er nogal wat veranderd. Zo koken ze nu op inductie. Er is uitgebreide informatie geweest over het gewijzigde gebruik van de woning. De huurders betalen aan de woningcorporatie, naast de gewone huur, een energieprestatievergoeding. De bewoners zijn tevreden over de veranderingen die hen geen euro extra kost. Voor Uwoon is dit opnieuw een manier om ervaring op te doen met mogelijkheden om huurwoningen te verduurzamen. Vorig jaar introduceerde de corporatie al een andere voorbeeldwoning in Ermelo-West die 'nul-op-de-meter' is. Deze is ook gasloos en onder andere voorzien van zonnepanelen en infraroodverwarming. De Veluwse corporatie volgt nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen. Er kunnen hierdoor nog meer experimenten volgen. Definitieve keuzes voor het hele woningbezit van Uwoon zijn nog niet gemaakt. Deze zijn afhankelijk van de voortgang van technologische ontwikkelingen, de ervaringen van de experimenten, de financiële mogelijkheden en de te ontwikkelen warmtevisies van de gemeenten in het werkgebied.