'Plan past bij Ermelo als zorgdorp'

ERMELO - Dinsdagavond was er veel belangstelling voor het ontwerpbestemmingsplan van het toekomstige Oranjepark. In De Dialoog presenteerde de Zorggroep Noordwest Veluwe de toekomstige ontwikkelingen voor de nieuwe woonwijk Het Oranjepark. Een groen gebied waar de meeste mensen blij mee zijn. Waar echter nog weinig duidelijkheid over is, zijn de bomen die moeten sneuvelen voor dit project.

De komende jaren verrijst er op dit terrein waar vroeger zorgcentrum Rehoboth stond een sterk woonzorggebied waarin jong en oud, vitaal en kwetsbaar, alleenwonenden en gezinnen samen leven en naar elkaar omkijken. In het bestemmingsplan worden juridische kaders gegeven aan de herontwikkeling dit gebied. Dit wordt een omgeving met (zorg)woningen, een gezondheidscentrum, een buurtkamer, ingepast in een parkachtige omgeving. De ontwikkeling wordt gerealiseerd volgens het Liebenau-principe, een concept waarbij meergeneratiebuurten en sociale samenhang centraal staan.

Kroondomein

Het eerste gebouw dat voltooid zal worden, is woonzorgcentrum Kroondomein, bedoeld voor kwetsbare ouderen. Hierin wordt ook de Buurtkamer gerealiseerd dat als trekpleister fungeert voor de hele buurt. Op de locatie aan de Sparrenlaan vordert de bouw al gestaag. Hier komen 76 appartementen. Er komen 24 appartementen verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping. Het is mogelijk om hier samen te wonen. De woningen zijn hiervoor ruim genoeg. Op de tweede en derde verdieping komen in totaal 52 studio’s. Het bijzondere is dat de tuin op het parkeerdek wordt gerealiseerd.

Belangstelling

Tijdens de inloopavond bleken mensen al belangstelling te hebben voor de koopwoningen. Er was zelfs al interesse van buiten Ermelo. ,,Vraag is hoe we dit kunnen beperken,” stelt CU-raadslid Ronald van Veen. Aangezien er zo’n groot tekort aan woningen is, hoopt de lokale politiek dat de nieuwe woningen beschikbaar zijn om de Ermelose woningnood te verminderen. ,,We vinden het een mooi plan, passend bij Ermelo als zorgdorp,” aldus Van Veen. ,,Luisterend naar de belangstellenden kunnen we concluderen dat zo’n informatieavond heel zinnig is. Als ChristenUnie blijven we de communicatie met belanghebbenden over de ontwikkelingen op het terrein goed monitoren.”

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 februari 2019 het ontwerp- bestemmingsplan Oranjepark vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 28 februari tot en met 11 april ter inzage.