Motivatie niet steekhoudend

ERMELO - Woensdag 6 maart heeft de voorzieningenrechter de realisatie van dertig recreatiewoningen met paardenstallen geschorst. Dit in verband met de actuele regionale behoefte, de kernkwaliteiten van het landschap en de gevolgen van het plan voor het Natura 2000-gebied.

De motivatie dat het hier om een bijzonder project zou gaan, is voor de Raad van State niet steekhoudend. Bijna twee jaar geleden presenteerde Karel Schoorl, eigenaar van de Heivlinder zijn plannen om zijn bedrijf een impuls te geven. Hiervoor moest de bestemming ‘kamperen en agrarisch’ veranderen in verblijfsrecreatie. Deze wijziging van de bestemming paste binnen de ambitie van de gemeente om de recreatie te versterken. Het recreatiepark was daarmee het eerste plan binnen Vitale Vakantieparken in Ermelo.

Onvoldoende gemotiveerd

De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat de raad met voornoemde beschrijving niet toereikend heeft gemotiveerd waarom er een actuele behoefte is aan de ontwikkeling waarin het plan voorziet. Daarbij is van belang dat, nog los van de vraag of er een kwalitatieve behoefte bestaat aan recreatiewoningen met stal, slechts negen van de dertig recreatiewoningen een paardenstal krijgen en de raad de behoefte aan de 21 recreatiewoningen zonder stal met de enkele verwijzing naar het project Vitale Vakantieparken en de daarbij behorende kansenkaart niet op objectieve wijze heeft aangetoond. Door de realisatie van de recreatiewoningen verdwijnt ook een stuk open landbouwgrond.

In een eerder stadium maakte eigenaar van het naastgelegen Heidepark Speuld Simone Kiezenbrink reeds bezwaar tegen de plannen. ‘Voor ons recreatiebedrijf en voor de recreatie in het algemeen is het landschap van grote waarde. Door deze plannen verdwijnt weer een stukje waardevol landschap en openheid.’ Toch werd het met een 13 tegen 7 door de raad aangenomen. De gemeente Ermelo is nu teruggefloten door de voorzieningenrechter. Het gehele plan is geschorst omdat de Raad van State denkt dat het plan tijdens de bodemzaak, die later dit jaar volgt, geheel of gedeeltelijk zal sneuvelen.