Willemsen wil nadenken over centrum 'nieuwe stijl'

ERMELO - ‘Nemen we het kenwinkelgebied nog serieus?’ Met die vraag worstelt CDA-raadslid Bart Willemsen als hij kijkt naar de ontwikkelingen op Kerkdennen. Willemsen is voormalig voorzitter van het CentrumManagement en kijkt met pijn in zijn hart naar de lege winkelpanden in het centrum. De verhuizing van de kringloopwinkel De Zaak van Ermelo staat wat hem betreft niet ter discussie, maar wel de shop-in-shop formule die er gedeeltelijk plaatsvindt.

Eind 2018, ver voordat de kringloopwinkel van landgoed Veldwijk naar de voormalige koekjesfabriek verhuisde, vroeg Willemsen zich al af hoe het college De Zaak van Ermelo in relatie tot het kernwinkelgebied plaatste. ,,De beantwoording van de wethouder was duidelijk,” aldus Willemsen. ,,Winkels blijven geconcentreerd in het kernwinkelgebied. De kringloopwinkel valt onder de term volumineuze detailhandel. Hiervoor is geen ruimte in het centrum. Dit heeft te maken met de benodigde oppervlakte en met het af‐ en aanrijden van auto's met aanhangers en busjes voor zowel brengen als halen van spullen.” Iedereen was het erover eens dat de locatie op Kerkdennen hiervoor zeer geschikt is. Maar wanneer het gaat om de verkoop van nieuwe producten in een shop-in-shop concept zijn de meningen verdeeld. ,,Mijns inziens gaat dat ten koste van het winkelcentrum.”

Economisch belang

Willemsen legt uit wat de gevolgen zijn als meer winkeliers de mogelijkheid krijgen om zich op een industrieterrein te vestigen. ,,Dat heeft ook op sociaal cultureel gebied veel gevolgen!” De voormalig voorzitter van het CentrumManagement stelt dat het hart van het dorp meer is dan een optelsom van winkels. ,,In een centrum kruipen winkeliers samen om elkaar te versterken. Daar gaat het om beleving.” Ondernemers in het centrum zijn vaak de motor van evenementen en ze sponsoren tal van verenigingen en activiteiten. ,,Juist daarom heeft de gemeente hierin ook een groot economisch belang.” De winkelleegstand ziet het CDA-raadslid vooral als aanleiding om na te denken over nieuwe ideeën om het hart van het dorp weer harder te laten kloppen. Willemsen: ,,Het zou dan ook volstrekt ongeloofwaardig en publiekrechtelijk onjuist zijn om dan bij De Zaak op Kerkdennen oogluikend toe te staan dat er winkels shop‐in‐shops zich kunnen vestigen.”

'Nieuwe stijl'

Willemsen, die de afgelopen jaren aan het roer stond van het CME, wil nadenken over het centrum ‘nieuwe stijl’. Hij weet hoe lastig het leegstandsprobleem aan te pakken is, maar daarom wil hij niet bij de pakken neerzitten. ,,We moeten allemaal eigenaar worden van het probleem,” zegt hij filosofisch. Iedereen zal hierin een rol moeten pakken anders zal het tij niet keren. ,,Ik zie prachtige plannen voor winkelcentrum De Enk. De vastgoedeigenaar heeft een visie voor de toekomst.” Wat Willemsen betreft moeten dergelijke initiatieven worden gekoesterd en tot inspiratie leiden om een impuls te geven aan het centrum waarin de afgelopen jaren vooral in straatstenen is geïnvesteerd.