'Het is een smerige ziekte'

ERMELO - ‘Een smerige ziekte’ noemt Alex Kleijnen het. Samen met collega raadslid Jos van der Deure wil hij daarom dementie hoog op de politieke agenda krijgen. Het is een groeiend probleem doordat we ouder worden. Kleijnen onderbouwt dit met cijfers. Mannen hebben 20 procent kans en vrouwen 30 procent kans op dementie. Lokaal zijn er nu 535 mensen met deze diagnose. In 2030 is de prognose 740 inwoners.

Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) en Jos van der Deure (ChristenUnie Ermelo) zijn inmiddels ‘ambassadeurs’ van de campagne Samen Dementievriendelijk. Ze verzorgen in dat kader trainingen. ,,Vorige maand heeft de bibliotheek meegedaan en eind vorig jaar museum Het Pakhuis,” vertelt Van der Deure. Er worden in Ermelo al wat stapjes gemaakt. Maar voor de mannen gaat dit niet ver genoeg. Daarom hebben de twee een initiatiefvoorstel geschreven. ,,Dat is nu bijna klaar en dat leggen we dan voor aan de raad,” aldus Kleijnen. Hij pleit voor een dementievriendelijke samenleving. Hiervoor zijn een aantal concrete stappen nodig, maar vooral aandacht voor deze kwetsbare doelgroep en niet te vergeten de mantelzorgers.

Budget

Samendementievriendelijk.nl is een initiatief van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de bedoeling dat mensen zich bewust worden van de impact van dementie. ,,Het doel is dat mensen dementie niet alleen weten te herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie,” legt Van der Deure uit. Volgens hem liggen er momenteel veel kansen omdat er een groot budget is uitgetrokken om trainingen te verzorgen. Ambtenaren, supermarktmedewerkers, horecapersoneel, iedereen kan hier gebruik van maken. ,,Want we krijgen er allemaal mee te maken,” vult Kleijnen aan. Hij herhaalt zijn uitspraak: ,,Het is een smerige ziekte.”

Symptomen

Ouder worden gaat vaak samen met vergeetachtigheid. Dementie is anders. Het is een combinatie van symptomen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. ,,Sommige mensen worden er achterdochtig van,” schetst Kleijnen. ,,Ze denken dat er spullen gestolen worden.” En zo belanden sleutels in de diepvries en chocoladerepen in het schoenenkastje. ,,De gevolgen voor de persoon zelf zijn zwaar. Het is heel moeilijk te verdragen om bij het voortschrijden van de ziekte, je taal, je geheugen en uiteindelijk jezelf te verliezen. Voor de mantelzorger en directe omgeving zijn de consequenties ook groot.” Kleijnen weet waar hij het over heeft. Jarenlang was hij als maatschappelijk werker betrokken bij de GGz. Hij kent de problematiek. Echter door de veranderingen in de ouderenzorg is er iets veranderd. ,,Mensen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen,” legt Van der Deure uit. ,,Gemiddeld leven mensen nog acht jaar nadat de ziekte is gediagnosticeerd. Het grootste gedeelte daarvan brengen de mensen thuis door.” Een groeiend probleem, meer mensen met dementie en minder mogelijkheden voor opname. Dat is de reden voor Alex Kleijnen en Jos van der Deure om hier politiek gezien stevig op in te zetten. Dementie vraagt om deskundigheid en creativiteit, als burgers, als supermarktmedewerker, als ambtenaar aan de balie, maar zeker ook als beleidsmakers. De initiatiefnemers zien Ermelo graag als Dementievriendelijk dorp.