Krijgt CPO in Vogelvlucht eindelijk woningen?

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten medewerking te verlenen aan de bouwinitiatieven aan het Rodeschuurwegje in Horst. Er mogen wat het college betreft 34 nieuwbouwwoningen bijkomen.

Voor het plan in Horst zijn zogenaamde ‘sloopmeters’ noodzakelijk, die deels verkregen kunnen worden door de sloop van schuren aan de Haspel. Het voordeel is dat er dan maar één bestemmingsplanprocedure doorlopen hoeft te worden. De woningen zullen worden gebouwd door de CPO In Vogelvlucht, die een jaar geleden haar plannen aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. De plannen kunnen nog vastlopen op bezwaren van de omwonenden. De Buurtvereniging Horst en Telgt is niet van te voren op de hoogte gebracht van dit voornemen. ,,Wij hebben het uit de kranten moeten vernemen,’’ vertelt voorzitter Christiaan Veeningen. ,,We weten hier over ook niet meer want er is nog geen contact met de wethouder geweest.’’ Veeningen wil verder niet teveel kwijt over hoe de buurtvereniging in deze zaak staat en verwijst naar de zienswijze die indertijd door de buurtvereniging is ingediend. ,,Daarin staan onze zorgen hierover beschreven. Volgende week is er de Algemene Ledenvergadering en zal dit zeker ter sprake komen.’’

Jaarwisseling

Op 1 november 2018 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen die opdracht geeft om aan de slag te gaan met het woningbouwinitiatief van CPO in Vogelvlucht . Deze groep wil zelf betaalbare woningbouw gaan realiseren aan het Rodeschuurderwegje in Horst. Hiervoor hebben zij een plan gemaakt. Het plan biedt ruimte aan 34 woningen. Tien van deze woningen zijn bestemd voor sociale huur en de overige 24 woningen zijn bestemd voor de initiatiefnemers en omvatten voornamelijk goedkope koop woningen. De jongeren van het CPO hadden de wens om de jaarwisseling 2019-2020 in hun nieuwe woningen te kunnen vieren. Dat gaan ze zeker niet redden.

Sloopmeters

Omdat de beoogde woningbouwlocatie in het buitengebied ligt moet de initiatiefnemer sloopmeters beschikbaar hebben uit vrijkomende agrarische bebouwing. Deze sloopmeters kunnen verkregen worden bij het perceel Haspel 123a. Op het perceel Haspel 123a staan diverse voormalig agrarische opstallen. Alle voormalige agrarische opstallen worden gesloopt. De zogenaamde ‘sloopmeters’ die vrijkomen van de te slopen opstallen aan De Haspel, zullen in Horst worden ingezet om de woningen voor het CPO in Vogelvlucht mogelijk te maken.