Campagne om vaccinatie onder de aandacht te brengen 

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag afgesproken om meer aandacht te besteden aan vaccineren. Zij is over een aantal concrete acties in gesprek met de GGD en ICARE Jeugdgezondheidszorg. Nederland kent sinds een paar jaar een dalende vaccinatiegraad. Ook in Ermelo wordt de nationale vaccinatiegraad van 90% niet meer gehaald.

Kinderartsen maken zich landelijk grote zorgen. Vier jaar geleden zakte Nederland voor het eerst onder de grens (95 procent gevaccineerde kinderen) die volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO nodig is om groepsimmuniteit voor mazelen te garanderen. Ook voor andere ziektes geldt een ondergrens voor groepsbescherming. In Ermelo daalt de vaccinatiegraad momenteel onder de 90%. De daling van de vaccinatiegraad is zorgelijk en heeft daarom aandacht nodig. Het rijksvaccinatieprogramma wordt uitgevoerd door de GGD en ICARE Jeugdgezondheidsgezorg. Zij doen er alles aan om vaccinatie onder de aandacht te brengen. Samen met hen kijkt de gemeente Ermelo hoe partijen kunnen samenwerken om ouders/verzorgers en jongeren te inspireren om hierin gezonde keuzes te maken. Uitgangspunt hierbij is het algemeen en breed informeren over vaccineren.

Waarom meer aandacht?

Omdat de ziektes waar tegen wordt ingeënt bijna niet meer voorkomen, zijn ook de gevolgen ervan niet meer goed bekend. Ook weet lang niet iedereen waar je terecht kunt voor deskundige informatie over de ziektes en de vaccinaties. Het is daarom van belang om hierover het gesprek aan te gaan met ouders en jongeren, zodat zij op basis hiervan een bewuste en goed geïnformeerde keuze kunnen maken over vaccineren.

Uitwerken van afspraken

Een aantal concrete acties wordt nog verder met deskundige partners uitgewerkt. Binnenkort wordt hierover contact gezocht met de huisartsen, scholen en leerlingen van scholen in Ermelo. Ook start de vaccinatie tegen Meningokokken ACWY weer. De gemeente Ermelo wil samen met de GGD en ICARE Jeugdgezondheidszorg dit moment gebruiken voor meer aandacht voor vaccineren in het algemeen. Daarbij valt te denken aan mogelijkheden tot extra oproepen om vaccinaties in te halen, het stimuleren van het ophangen van vaccinatieposters op scholen en aandacht voor lespakketten over meningokokken voor middelbare scholen.