Provincie brengt leefgebied wolf in kaart

ERMELO - Vandaag heeft de provincie Gelderland een kaart gepubliceerd met het leefgebied van de twee wolven op de Noord- en Midden Veluwe. Dat is belangrijk nieuws voor schapenhouders in deze omgeving. ,,Blijft dit roofdier met zijn paspoort staan bij Boshuis Drie,” zegt de Ermelose schapenhouder Hartger van Diest met enige ironie.

Vorig jaar zag Van Diest een wolf op zo’n vijfhonderd meter van zijn boerderij. ,,Zo’n wolf blijft niet binnen de lijntjes van de door de provincie gestelde grenzen.” De gepubliceerde kaart is gemaakt op basis van ervaringen met wolven in Duitsland. Ook hebben wetenschappers van de Universiteit Wageningen het gedrag van de wolf op de Veluwe bestudeerd. Volgens Van Diest is dit gebied te druk bevolkt om de wolf toe te juichen. Hij is niet tegen het dier, maar wel voorzichtig. ,,Voor een deel is het de angst voor het onbekende, maar we moeten nu wel voorzorgsmaatregelen nemen.”

Schadevergoeding

De komende drie jaar vergoedt de provincie alle schade die de wolf veroorzaakt. Nu het leefgebied van de wolf is vastgesteld, worden preventieve maatregelen in dat gebied ook vergoed. Hoe precies, dat is niet duidelijk. Ook niet voor Van Diest die met zijn bedrijf net buiten het gebied valt. ,,Ik ben momenteel bezig om een nieuwe afrastering te realiseren. Die moet, als het tegen wolven is, 1.20 meter hoog zijn en er moet stroom op staan. Maar ik maak ook veel gebruik van mobiele omheining zodat ik gebruik kan maken van weilanden van boeren. Dat gaat dan niet meer.” Hij weet dus niet welke maatregelen nodig zijn. Men gaat er momenteel vanuit dat er twee wolvinnen in dit gebied zijn en er zwerft ook een mannetje rond. Binnenkort komt er een wolvencommissie van dierenhouders, gemeenten en natuurbeheerders. Zij zullen beslissingen moeten nemen over welke wolfwerende maatregelen er nodig zijn.

5c9a529542857 wolfleefgebied260319