Minituintjes bij kerken door Guerilla Gardening

 ERMELO - In de nacht van Stille Zaterdag tot Paasochtend zijn zo’n tachtig jongeren onderweg geweest tussen ‘woestijn’ en ‘tuin’. ‘De vierde editie van de Ermelose Passion Challenge had als onderwerp: Kiemkracht’. De Passion Challlenge is een actieve en inspirerende Paaservaring voor jongeren van ca 14 t/m 25 jaar en is een initiatief van het jeugdwerk van diverse kerken in Ermelo.

Deze editie werd het Bijbelverhaal van het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus uitgewerkt vanuit enerzijds het perspectief van ‘de woestijn’: Jezus verblijft 40 dagen en nachten in de woestijn voordat hij aan zijn openbare optreden begint. De woestijn staat voor dorheid, doodsheid, godverlatenheid in het algemeen. Anderzijds vanuit het perspectief van ‘de tuin’. Tuin staat dan voor leven, een nieuw begin, opstanding. Tuin is de paradijselijke plek waar het in de Hof van Eden ooit begon; de tuin is tevens de plek waar nabij het open graf Maria van Magdala de opgestane Jezus ontmoet. De deelnemers trokken van de Nederlands Gereformeerde Kerk naar de Immanuelkerk voor het programma Hof van Eden. Daarvandaan fietsten de jongeren naar motorcrossbaan Vol Gas aan de Drieërweg voor het actieve onderdeel Woestijn. In de Lukaskerk op Veldwijk vond een Woestijnwake plaats, ter plekke vormgegeven door de deelnemers zelf. Inloophuis De Oase was middenin de nacht de locatie voor het gelijknamige onderdeel Oase: een moment van rust en lekker eten en drinken. Vervolgens gingen deelnemersgroepen afzonderlijk naar diverse huisadressen waar ontvangende gastheren en gastvrouwen iets vertelden over ‘woestijnervaringen’ en ‘tuinbelevenissen’ in hun leven. Dit konden zijn: ervaringen van rouw en verlies, een ingrijpende ziekte, of een vluchtverhaal uit oorlogsgebied. En hoe geloof en vertrouwen daar dwars doorheen boven kwam drijven.

Guerilla Gardening

Na de nachtgesprekken volgde een geheime missie: Fata Morgana. Elke groep kreeg een opdracht ‘guerilla gardening’. Op de stoepen van allerlei Ermelose kerkgebouwen werden in het holst van de nacht in het diepste geheim bloeiende minituintjes geplaatst. Alle deelnemers van de Passion Challenge kwamen elkaar vervolgens in het programma ‘Dode dode sta op’ weer tegen. Onder leiding van instructeur Arjon van den Tillaart werd bij De Muzenhof aan de Leuvenumseweg een energieke Drumble Danceworkshop gegeven. Eén voor één liepen de jongeren vervolgens in stilte een route door het bos waarbij ze onderweg diverse bezinnende vragen kregen. De route leidde uiteindelijk naar begraafplaats Koningsvaren waar ze samen met vele andere belangstellenden een Openlucht Paasviering beleefden ‘Kiemkracht in de Graftuin’. De Passion Challenge eindigde met een Paasontbijt in De Muzenhof.

Hosts en Wake Up Calls

Floris Luitjes en Miriam van der Deijl traden de hele nacht op als hosts. Zij loodsten de deelnemers door het programma door opdrachten te geven, te vertellen wat er stond te gebeuren, en de diverse programmaonderdelen inhoudelijk aan elkaar te verbinden. Verder bekeken de deelnemers na elk programmaonderdeel een Wake Up Call: een klein filmpje waarin een min-of-meer bekende Ermeloërs iets over zichzelf vertelde en een Bijbeltekst voorlas; dit als brug naar het volgende programmaonderdeel.

Symbool

De laatste etappe van de Passion Challenge was die naar de lokale kerken toe. Jongeren namen vanuit de Passion Challenge een windlicht met brandende vlam mee naar een Paasmorgendienst als teken van Jezus’ opstanding uit de dood. Zo kwam er een verbinding tussen de Paasnacht van de jongeren en de Paasochtend van de gemeente als geheel. In de vroege ochtend waren de eerste foto’s en een filmpje verwerkt voor de beamerpresentaties in diverse diensten. Dit én de tuintjes die de guerilla gardening opleverde, vormden tastbare herinneringen aan opnieuw een indrukwekkende editie van de Passion Challenge. Uiteraard werd deze Passion Challenge weer gedragen door vele tientallen vrijwilligers en door tal van sponsoren.