Eigenaar dient plan in voor herontwikkeling

ERMELO - De eigenaar van het recreatiepark Bos&Weide wil zijn park graag in het kader van Vitale Vakantieparken vitaliseren. Hij heeft de gemeente Ermelo daarom gevraagd om permanente bewoning in alle recreatiewoningen toe te staan in ruil voor een ruimtelijke kwaliteitsslag.

Drie jaar geleden is er een toekomstvisie gemaakt voor de verblijfsrecreatie in de gemeente Ermelo. Samen met de 98 vakantieparken wordt sindsdien gekeken hoe er een kwaliteitsverbetering in de verblijfsrecreatieve sector gerealiseerd kan worden. Innovatie en transformatie zijn twee belangrijke sporen in dit project. Vakantiepark Bos&Weide heeft in dit kader een plan ingediend voor de herontwikkeling van het terrein. Het park dat 61 recreatiewoningen heeft, is gesitueerd aan de Oude Nijkerkerweg 129 te Ermelo en het overgrote deel beschikt al over een status voor permanente bewoning.

Transformatieplan

De ondernemer wil een kwaliteitsimpuls op het park realiseren en wil het park volledig blijven exploiteren op de huidige manier door de recreatiewoningen voor een langere tijd voor bewoning te verhuren. In het transformatieplan dat hij heeft wordt voorgesteld om vier recreatiewoningen -waarvan twee nu al permanent bewoond mogen worden- te slopen en in alle overige recreatiewoningen (56) permanente bewoning toe te staan. Het hele park krijgt een ruimtelijke kwaliteitsslag.
Recreatiewoning 129-56 wordt buiten het plan gehouden. Deze recreatiewoning ligt onder de hoogspanningsleiding waardoor verkleuring naar permanente bewoning niet mogelijk is.

Kans nihil

Volgens wethouder Hans de Haan is de kans dat dit park nog recreatief gebruik gaat worden nihil. Met deze transformatie wordt de ruimtelijke kwaliteit van Ermelo verbeterd. Het straatprofiel wordt verbreed en de coniferen worden vervangen door hedera in verband met brandveiligheid. Ook wordt er door het gehele gebied beplanting toegevoegd voor een meer groene beleving. De gemeente Ermelo heeft de eigenaar gevraagd om een percentage van de woningen in te zetten voor spoedzoekers. Het gaat hierbij om mensen die dringend behoefte hebben aan een woning, maar geen recht hebben op urgentie voor een sociale huurwoning. Of dit gerealiseerd wordt, ligt aan de initiatiefnemer. Hierover worden in het vervolgtraject nadere afspraken gemaakt.

Precedent werking

Het permanent bewonen van recreatiewoningen wordt op meer parken gewenst. Gezien het hoge percentage toegestane permanente bewoning is verkleuring naar recreatie niet meer haalbaar. Een percentage van 84% legaal permanent bewoonde recreatiewoningen is een unieke situatie, die in Ermelo niet elders voorkomt. Daarom is Hans de Haan niet bang om met dit voorstel een precedent te scheppen. ,,Elk park heeft zijn eigen dynamiek. Veranderingen zijn dus maatwerk," aldus de wethouder.