Huisvesting voor jongeren structureel probleem

ERMELO - Vanwege het aanhoudende tekort aan jongerenhuisvesting in Ermelo, doet de Ermelose Jongerenraad onderzoek naar de woonwensen van jongeren. Met het oog op het vinden van praktische oplossingen, neemt de EJR daarom een enquete af onder woningzoekenden tussen de 18 en 27 jaar.

Tijdens de raadsvergadering van 4 april heeft de Raad een motie aangenomen waarin ze het college opdraagt zo spoedig mogelijk met concrete voorstellen te komen voor het realiseren van tijdelijke huurwoningen voor jongeren. ,,We hopen dat we met de resultaten van de vragenlijst concrete aanbevelingen kunnen doen aan het college, niet alleen voor deze specifieke motie, maar ook voor andere initiatieven in de toekomst," stelt Daniël Hofman, voorzitter van de Ermelose JongerenRaad. De vragenlijst ziet namelijk niet alleen op (tijdelijke) huurwoningen, maar ook op starters en andere vormen van huisvesting.

,,Het is daarom belangrijk dat we zoveel mogelijk en zo breed mogelijke input krijgen," zegt Hofman. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en kan via deze website