Er is geen zicht op de start van de bouw

ERMELO - Er heerst grote onzekerheid bij de toekomstige bewoners van de nieuw te bouwen wijk op de locatie Kerklaan/ Postlaantje. Men heeft nog geen zicht op wanneer er gebouwd gaat worden. De bezwarencommissie heeft afgelopen week de ingediende bezwaren rond de bouw aan het Postlaantje gegrond verklaard. Opnieuw lijken de parkeernormen het obstakel. Het college van Burgemeester en Wethouders is nu aan zet om extra te beargumenteren waarom van advies zal worden afgeweken.

Begin deze maand deed de voorzieningenrechter de uitspraak dat parkeerplaatsen en -normen geen obstakel meer zouden vormen bij de bouw van de nieuwe woonwijk aan de Kerklaan/ Postlaantje. Niets leek Uwoon en Nijhuis Bouw meer in de weg te staan. Het is nu aan het college om te komen tot een beslissing op bezwaar. ,,Vooralsnog levert dit geen extra vertraging op,” vertelt wethouder Laurens Klappe. ,,Het collegebesluit zal waarschijnlijk worden genomen op 28 mei.” In deze beslissing op bezwaar worden een aantal zaken verduidelijkt en waar nodig aangevuld.

Start bouw

Zodra het college een besluit heeft genomen, kunnen bezwaarmakers binnen zes weken tegen het besluit weer bezwaar aantekenen bij de rechtbank. Mochten zij dit doen, dan zal de rechter zich over de kwestie buigen. Dat betekent veel onzekerheid voor de toekomstige bewoners. ,,In principe kan besloten worden te starten met bouwen,” meldt Klappe. ,,Maar dat risico ligt niet bij de gemeente.” Ruim een half jaar geleden tekenden kopers de overeenkomst. Mocht het het bouwbedrijf niet lukken om binnen drie maanden een onherroepelijke vergunning te krijgen dan kunnen koopovereenkomsten ontbonden worden.