Beroepsziekten te lijf met de RI&E

ERMELO/ REGIO - Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen raken (deels) arbeidsongeschikt. Cijfers die er niet om liegen en waar wat aan te doen is. Tijdens de Week van de RI&E kan iedereen op een aantrekkelijke manier hiermee aan de slag.

Bij beroepsziekten denken we al snel aan bijvoorbeeld longkanker door asbest. Maar ook astma, een versleten rug en burn-outs behoren tot beroepsziekten, die tot hoog verzuim en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kunnen leiden. ,,De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt op een gestructureerde manier risico’s in beeld te brengen en maatregelen te nemen,” vertelt veiligheidskundige Hans Slagboom. ,,Zo wordt niemand ziek door z’n werk, nu niet en in de toekomst niet.”

Aandacht

Deze ondernemer is initiatiefnemer van Arbo Select in Ermelo. Hij is als kerndeskundige bevoegd tot het toetsen van de RI&E. ,,Zo worden de mogelijke risico’s van de organisatie goed in kaart gebracht.” Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden. ,,Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk, fysieke belasting door tillen en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen.” Er is momenteel veel aandacht voor het voorkomen van beroepsziekten. ,,En terecht,” stelt Slagboom. ,,Als je bedenkt dat er zoveel mensen aan overlijden en tienduizenden mensen (deels) arbeidsongeschikt thuis zitten.” Volgens Slagboom is deze Week van de RI&E dan ook een goed moment om de oude stoffige RI&E te vervangen voor een actuelere versie. www.weekvanderie.nl