'Wat doet een dorpsdichter'

ERMELO - Maandagmorgen gaf de Dorpsdichter van Ermelo een poëzieles aan de kinderen van de T.O.P.-klas op de Arendshorst. De T.O.P.-klas is een bovenschoolse klas voor hoogbegaafde kinderen uit de regio. 

De kinderen hadden de komst van de Dorpsdichter goed voorbereid met vragen als 'Wat doet een Dorpsdichter, hoe word je het en is het moeilijk of juist makkelijk? Er was eigenlijk maar één vraag waar de Dorpsdichter geen antwoord op had en dat was 'Wat is je meest grove gedicht'. 

Eindrijm

Na het vragenvuurtje las de Dorpsdichter een gedicht voor om er met de kinderen over door te praten. De kinderen pikten feilloos het eindrijm, beginrijm en klinkerrijm uit het gedicht en konden de gevoelens van de ik-persoon benoemen. En of de ik-persoon een jongen of een meisje is? Dat is nu zo leuk aan poëzie. Als dat er niet instaat, bepaalt de lezer het lekker zelf.

Trots

Vervolgens gingen de kinderen zelf aan de slag. Op aanwijzen van de Dorpsdichter gingen ze ‘creatief schrijven’ en eindigden allen met een zelfgeschreven gedicht. De onderwerpen varieerden van leeuw tot school tot poepen. Wat een creativiteit! En toen kwam het mooiste. Opstaan van je stoel en dapper je eigen gedicht voorlezen. Alle kinderen, niet eentje uitgezonderd, durfden het. En dat maakte niet alleen de leerkracht trots, maar de Dorpsdichter ook.