Rechter veegt ontvankelijk verklaren OM van tafel

ERMELO - Vandaag stonden Cees B., directeur van Biodiesel Kampen BV, zijn vrouw Janine B en twee medewerkers voor de Zwolse rechter in verband met de grote fraude met biodiesel en witwassen. Na een lange zittingsdag bekende B. zijn rol. 

In de zaak, waarvoor drie dagen zijn uitgetrokken, zijn vijf verdachten, waaronder het bedrijf Biodiesel Kampen BV, Cees B. (51) en zijn vrouw Janine B.(46), Ermeloër Edwin K.S.(52) en Kampenaar Jan de M.(54). Van de verdachten waren slechts Cees B. en Jan de M. aanwezig. B. en KS.. zijn op dit moment gedetineerd in Alphen aan de Rijn vanwege een andere, internationale fraudezaak die in mei van dit jaar aan het licht kwam en waarbij het OM nog onderzoek doet. De verdachten worden beschuldigd van gewoontewitwassen tot een bedrag van drie miljoen euro. Daarnaast wordt de verdachten verweten de bedrijfsadministratie te hebben vervalst. Tenslotte wordt Cees B. ook nog verweten dat hij leiding heeft gegeven aan de vervalsing van zogenaamde biotickets. Deze duurzaamheidscertificaten kunnen worden doorverkocht wanneer meer duurzame biodiesel wordt geproduceerd dan de wettelijke eis.

Upfront

In het jaar 2013 werden certificaten verkocht voor biodiesel die nog niet geproduceerd was. Hierdoor ontstond een tekort op de ‘biobalans’ van 600.000 liter. In 2014 liep dit tekort op tot 8 miljoen liter. Volgens B. is dit grote tekort ontstaan door deals met grote transportbedrijven die uiteindelijk niet doorgingen, terwijl biotickets voor deze productie al verkocht waren. Hoewel een koopovereenkomsten van de biotickets onterecht aangaven dat de betreffende biodiesel reeds op de markt gebracht was, was B. er van overtuigd dat deze upfront verkopen waren toegestaan. Immers had de handelaar in biotickets dit toegezegd. De rechter trok in twijfel of B. hier volledig op kon vertrouwen, temeer omdat hier voor de handelaar winstvoordeel uit te halen viel. Ook wierp de verdediging tegen dat de compensatieregeling – die met de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA) was overeengekomen over het tekort van 2013 - aantoonde dat upfront verkopen wel waren toegestaan. De officier was het hier niet mee eens: ,,Als je asbest sloopt, moet je het ook opruimen, maar dat betekent niet dat je het mag slopen.’’

Schuldig

De advocaat van B. verzocht de rechtbank om het OM niet ontvankelijk te verklaren omdat de aantijgingen slechts aanleiding gaven tot een bestuurlijke boete door de NEA en strafrechtelijke vervolging hiermee uitgesloten was. Hierdoor werd de zitting een keer of vijf geschorst, waarbij uiteindelijk de rechtbank dit verzoek afwees. Uiteindelijk bekende Cees B. de aantijgingen van het OM en verklaarde dat het een  domme actie was. Daarbij gaf hij aan zich schuldig te voelen naar zijn medewerkers en gezin. Volgens het OM zou B met de ‘verdiende’ miljoenen auto’s en huizen in onder andere Ermelo, Harderwijk, Kampen en op Bonaire hebben betaald. Hoewel Janine B. het bedrijf met zo’n vijftig medewerkers nog runt, staat Biodiesel Kampen er niet zo goed voor. Mede vanwege de twee zaken is er bij toeleveranciers geen vertrouwen meer in het bedrijf en zijn er een aantal beslagleggingen. Het OM kondigde ook nog aan een ontnemingszaak aan tegen Cees B. en BioDiesel Kampen. Maandag volgt de strafeis tegen de vier verdachten en Biodiesel Kampen BV. De uitspraak van deze zaak volgt dan op 22 augustus.