Wijk van de Toekomst krijgt 4,4 miljoen subsidie 

ERMELO - Provinciale Staten heeft woensdagavond definitief ingestemd met het voorstel om zowel Ermelo als de Arnhem subsidie toe te kennen in het kader van de Gelderse proeftuin. Beiden maakten een plan om een bestaande woonwijk aardgasvrij te maken. In Ermelo gaat het om de Wijk van de Toekomst.

De woningeigenaren van de Wijk van de Toekomst (deel wijk West in Ermelo) worden 10 juli tijdens een informatieavond uitgebreid geïnformeerd over hoe zij de subsidie kunnen inzetten. Voorafgaand aan de avond organiseert de gemeente samen met Uwoon een feestelijke barbeque voor alle bewoners van de Wijk van de Toekomst om het goede nieuws samen te vieren.

Gelderse Proeftuin

De provincie Gelderland riep gemeenten eind 2018 op met een plan te komen om een bestaande woonwijk aardgasvrij te maken. Daarvoor is de subsidie Gelderse proeftuin opengesteld. Drie gemeenten hebben plannen ingediend: Apeldoorn, Arnhem en Ermelo. De plannen zijn beoordeeld op basis van 5 criteria: financiële onderbouwing, draagvlak, duurzaamheid, proces en planning. De gemeenten Arnhem en Ermelo hebben beiden goed uitgewerkte plannen ingediend. Ze scoren in de beoordeling bijna gelijk. De gemeente Apeldoorn heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de wijk Matenhoeve. Dat plan is veelbelovend, maar nog niet voldoende uitgewerkt om subsidie te kunnen krijgen.

Bewoners krijgen ‘aardgasvrijbudget’

Samen met bewoners van de Wijk van de Toekomst werkt de gemeente aan een wijkwarmteplan om woningen aardgasvrij te maken. De toegekende subsidie kan dit proces versnellen. Elke particuliere eigenaar krijgt nu een ‘aardgasvrijbudget’. Dit woninggebonden budget wordt beheerd door de gemeente. Met het budget kan de bewoner een isolatieadvies krijgen en isolatie- en installatiemaatregelen nemen.

Huurwoningen

Een deel van de subsidie gaat naar Uwoon. Hiermee krijgen 324 huurwoningen in de wijk een aardgasvrije verwarmingsinstallatie. De woningen worden eerst allemaal vergaand geïsoleerd. Hierdoor krijgen huurders een aanzienlijk lagere energierekening. Uwoon informeert haar huurders binnenkort verder. De kennis en ervaringen worden gedeeld met andere Gelderse gemeenten binnen het programma Wijken van de Toekomst van het Gelders Energieakkoord (GEA) en het landelijke kennis- en leerprogramma van de VNG.