Boswachter vindt locatie uiterst ongelukkig

SPEULD – Wat in 1995 begon als een leuk evenement is uitgegroeid tot een ronkende traditie in de dorpskern Speuld. Truck en Tractor Pulling Speuld vierde vrijdagavond haar zilveren jubileum met heel veel trucks en tractoren en als afsluiting een lasershow.

Naast demo runs van Herbie had de organisatie nog een krachtpatser op het programma, namelijk niemand minder dan het BK Power Team. Op het terrein aan de Garderenseweg vermaakten jong en oud zich met het enorme spektakel. Zwarte rookpluimen doemden op boven het terrein waar het al vroeg vol liep met bezoekers die genoten van de ronkende motoren. 

Natuurtoets

Boswachter Lennard Jasper, die een en ander gadesloeg vroeg zich echter af of deze locatie voor dit evenement, direct naast het Speulderbos, wel de juiste was. ,,Het is het Natura2000 gebied, in het broedseizoen en naast de habitatrichtlijn bos.” Jasper heeft begrip voor de dorpstraditie. ,,Maar het is een uiterst ongelukkige locatie die vragen oproept. Ik ga volgende week navragen waarom dit mogelijk is en of er een natuurtoets is uitgevoerd.” De boswachter van Staatsbosbeheer is bang dat dit evenement geluids- en lichthinder veroorzaakt voor een aantal dieren.