Provinciale weg krijgt nieuw asfalt

ERMELO - Op 23 september starten de onderhoudswerkzaamheden aan de Putterweg (N303) tussen het wokrestaurant in Putten en de rotonde (Ericalaan/Hamburgerweg) in Ermelo. Naar verwachting zijn de werkzaamheden uiterlijk 4 oktober klaar.

Iedere negen jaar wordt het asfalt op provinciale wegen vervangen. Aan de N303 wordt nu na zeven jaar al onderhoud uitgevoerd omdat de kwaliteit van het asfalt dat vereist. Tegelijkertijd met de nieuwe asfaltering wordt een inhaalverbod voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd landbouwvoertuigen en brommobielen) tussen Ermelo en Putten van kracht. Er wordt markering aangebracht en er komen nieuwe borden. Daarmee wordt een deel van de inhaalproblemen op deze weg opgelost.

Verbetering

Eventuele maatregelen ter verbetering van verkeersveiligheid, landschap en natuur, en de leefomgeving worden na besluitvorming in 2021 gerealiseerd. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maandag 23 september 2019 tot uitertlijk 4 oktober 2019. De actuele wegwerkzaamheden en omleidingsroutes vindt u op Bereikbaar Gelderland. De werkzaamheden worden in een aantal aaneengesloten nachten uitgevoerd, zodat de hinder voor weggebruikers beperkt blijft.