Baars sloot dit jaar drie woningen en een bedrijfspand

ERMELO/ REGIO – In 2018 zijn er vijf panden gesloten in het kader van de opiumwet. Dit jaar heeft burgemeester André Baars al drie woningen en een bedrijfspand gesloten. Bij de maatschappelijke ondermijning, die zich vooral op de hennepaanpak richt, hebben de burgemeesters met het Damoclesbeleid  de bevoegdheid om handhavend op te treden tegen drugshandel vanuit cafés en coffeeshops, maar ook vanuit bijvoorbeeld een bedrijfsruimte of een loods, en woningen. De burgemeester kan dus op grond van artikel 13b Opiumwet en het Damoclesbeleid een pand sluiten.  

Volgens hoogleraar algemene rechtswetenschappen Jan Brouwer is het toepassen van deze wet ‘totaal uit de hand gelopen’. Dat publiceert Binnenlands Bestuur, het journalistieke platform voor ambtenaren en bestuurders. ‘Burgemeesters proberen te pas en te onpas woningen te sluiten waar illegale (hoeveelheden) drugs worden aangetroffen en gaan daarbij vaak voorbij aan het oorspronkelijke doel van artikel 13b van de Opiumwet.’ Woensdag werd de burgemeester van Terneuzen door de rechtbank teruggefloten omdat de eigenaar van de woning kon aantonen dat hij de wiet voor medicinaal gebruik teelde. Volgens Brouwer was het niet de eerste en ook niet de laatste keer dat een burgemeester bij een woningsluiting wordt teruggefloten. Uit jurisprudentie blijkt dat bijvoorbeeld bij een geringe overschrijding van de toegestane hoeveelheid softdrugs of bij een geringe hoeveelheid harddrugs niet per se een woningsluiting hoeft te volgen.

Voorraad

Burgemeester Baars (Ermelo): ,,Niet alleen wanneer er in de ruimte meer drugs dan de voorraad die voor eigen gebruik aanwezig mag zijn worden aangetroffen, maar ook voorbereidingshandelingen kunnen al aanleiding zijn om een pand te sluiten.” Zo stelt hij dat ook het aantreffen van voorwerpen die duiden op grootschalige hennepteelt of het vervaardigen van harddrugs voldoende is. Een pand kan volgens de Ermelose burgemeester dus ook worden gesloten als er geen drugs zijn aangetroffen. Zo zijn er in Ermelo vorig jaar dus vijf panden gesloten; twee bedrijfspanden en drie woningen. Dit jaar staat het aantal al op vier. Baars: ,,Het strafbare feit an sich is niet primair de reden voor het sluiten van een pand. De overlast voor de omgeving, de (brand)onveiligheid die ermee gepaard gaat als ook de maatschappelijke onrust zijn groot en daarin kan en moet een burgemeester zijn verantwoordelijkheid nemen. Het sluiten van een pand zorgt er ook voor dat dit pand de naam als drugspand kwijtraakt en dat de eventuele aanloop die er naartoe is eruit wordt gehaald. Een verdere aantasting van het woon- en leefklimaat wordt zo voorkomen. Op die manier wordt overlast tegengegaan en wordt de buurt weer veiliger. De situatie wordt als het ware hersteld. Het is dan ook een herstelsanctie en geen bestraffende sanctie. Van het zitten op de stoel van de strafrechter is dus geen sprake." 

Strijdbijl

Burgemeesters hebben volgens Brouwer de strijdbijl opgepakt in hun strijd tegen drugs en lijken zich daarbij steeds meer te richten tegen de aanwézigheid van drugs, en niet de handel. Een woning waar een handelshoeveelheid drugs is aangetroffen, kan worden gesloten zonder dat de burgemeester verder aannemelijk moet maken dat een handelshoeveelheid ook daadwerkelijk voor handel bedoeld is, oordeelt de Raad van State. Het blijft vervolgens aan de verdachte om aan te tonen dat de hoeveelheid voor eigen gebruik is.