'Onderzoek naar tunnelbak nog niet van de baan'

ERMELO - Vorige week maakte ProRail bekend dat er eind dit jaar meer sprinters komen tussen Amersfoort en Zwolle. Dit bericht werd door velen goed ontvangen. De consequentie voor Ermelo is echter dat de spoorbomen in het dorp veelvuldig dicht zullen zijn. In de spitsuren loopt dit op tot een kwartier per uur.

Vorig jaar riep wethouder Wouter Vogelsang dat er een tunnelbak gebouwd moest worden om de problemen met het spoor op te lossen. Een prijzige oplossing waar ProRail niet juichend tegenover staat. Een andere uitweg is er ook nog niet. En dat terwijl er al jaren over gesproken wordt. ,,De gemeente Ermelo besteedt al geruime tijd aandacht aan een goede bereikbaarheid in Ermelo," meldt communicatiemedewerker Mylene van Setten vandaag. ,,In regionaal verband gebeurt dit middels het opstellen van de bereikbaarheidsagenda vanuit de regio Noord Veluwe. Het college heeft hieraan twee aanvullende verbeterpunten laten toevoegen. Ten eerste wil men een onderzoek naar de verschillende mogelijkheden voor wat betreft de spoorproblematiek in Ermelo." Ook moet in kaart gebracht welke partners mogelijk mede verantwoordelijk zijn voor een goede bereikbaarheid in dit dorp.

 

Oplossingen

De gemeente Ermelo en Prorail zijn in overleg over de wijze van aanpak. Van Setten: ,,Er ligt nu een voorstel om dit najaar een zogenaamde Value Engineeringsbijeenkomst te houden. In een multidisciplinair team (gemeente, Prorail, provincie, ingenieursbureaus, e.a. stakeholders) komen, tijdens een 1 a 2 daagse workshopvorm, alle mogelijke (technische) oplossingen aan de orde. Daarbij worden ook de haalbaarheid, kosten en gevolgen in kaart gebracht." Wethouder Vogelsang is van mening dat ook een onderzoek naar de mogelijkheid van een spoorbak/tunnel nog niet definitief van de baan is. Om het onderzoek mogelijk te maken gaat de gemeente Ermelo subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland. Naast bovenstaand initiatief heeft de gemeente Ermelo ook regelmatig overleg hierover met buurgemeente Harderwijk.