Fysieke en optische versmallingen

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de voorgestelde herinrichting van de Julianalaan. Nadat in juli 2018 besloten is om de weg niet op te waarderen van 30 naar 50 km/uur, is in samenspraak met direct aanwonenden gekeken naar aanpassingen, zodat de weg definitief geschikt wordt voor 30 km/uur.

Er is een plan uitgewerkt om de Julianalaan, tussen de kruising Prins Hendriklaan en Nassaulaan, verder in te richten naar de richtlijnen van Duurzaam veilig, zodat de snelheden omlaag gaan. De belangrijkste aanpassingen liggen op het stuk tussen de Prins Henkdriklaan en de Prins Bernhardlaan/ Irenelaan. Hier wordt de weg daadwerkelijk versmald, fysiek en optisch. Op de rest van het traject vinden her en der optische versmallingen plaats. In het najaar van 2019 zullen de meeste werkzaamheden worden uitgevoerd, medio 2020 zal de weg van een nieuwe slijtlaag worden voorzien.
 Naast de wegwerkzaamheden wordt er ook groenonderhoud en herplant gepleegd op basis van de groenvisie van de gemeente. Daar hoort ook bij dat er aanvullende maatregelen worden getroffen bij de versmalde delen om water weer op een natuurlijke wijze weg te laten zakken in de grond. Hier zullen ook ‘blije bermen’ worden ingezaaid.