'We moeten nadenkenhoe het seizoen kan worden verlengd'

ERMELO – Het gaat goed met het toerisme in Ermelo. Het aantal overnachtingen groeide de afgelopen twee jaar flink van 274.114 in 2016 naar 321.985 in 2018. ,,Dat is een mooie stijging en daar zijn we natuurlijk trots op,” zegt wethouder Leo van der Velden. Tegelijk ziet hij ook veel kansen. ,,Die groei is natuurlijk te herleiden naar de campagne om de Veluwe weer op één te krijgen.” Essentieel is daarbij de samenwerking van de verschillende gemeentes. Visit Veluwe speelt daarbij een belangrijke rol.

Hoewel er veel aan promotie wordt gedaan in België en Duitsland - en dat ook al zijn vruchten afwerpt - is maar liefst 95% van de toeristen afkomstig uit Nederland. Dit blijkt uit de Toeristische Monitor die de gemeente om de twee jaar uitvoert. Daarin kan men ook aflezen dat er gemiddeld meer geld wordt uitgegeven, namelijk €29,80 per dag in 2018. Dat is €2,00 meer dan twee jaar eerder. Op verschillende manieren wordt gewerkt aan het versterken van de beleving op de Veluwe. Van der Velden: De samenwerking op de Veluwe is een netwerksamenwerking. Dat gaat goed. We moeten elkaar versterken. Wij kunnen meeprofiteren van de Hanzesteden. Maar ook moeten we Ermelo als dorp blijven promoten.” Ermelo is sterk in verblijfsaccommodaties, ook de horeca is sterk vertegenwoordigd. Toch blijft de toeristenstroom vooral geconcentreerd op de zomer. De wethouder zou graag zien dat toeristen ook op andere momenten in het jaar het dorp weet te vinden. In de winter staat het toerisme in deze regio op een laag pitje. ,,We moeten nadenken over hoe we dat toeristenseizoen kunnen verlengen.” Daar ziet Van der Velden vooral kansen. ,,Er zijn legio voorbeelden elders in het land.” Toerisme en recreatie is een belangrijke pijler in Ermelo, ook qua werkgelegenheid. Die stijgende lijn moet wat de wethouder betreft worden doorgezet.