Intensieve samenwerking voor efficiënte zorg

ERMELO/ REGIO - Zes gemeenten op de Noord Veluwe en Zeewolde gaan intensief samenwerken met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. ,,We gaan samen kijken hoe we een aantal zaken goed kunnen regelen,” vertelt wethouder Hans de Haan die vorige week zijn handtekening zette onder een samenwerkingsovereenkomst.

Hij stelt dat het maken van goede samenwerkingsafspraken leiden tot betaalbare en goede kwaliteit van zorg en ondersteuning voor de inwoners. Eén van de punten is de voortzetting van het Veluws Ouderen Servicepunt (VOS) Dit centrale contactpunt rond ouderenzorg op de Veluwe is begin dit jaar gestart door de Zorggroep Noordwest Veluwe. De Haan: ,,Hierdoor kunnen we sneller handelen, dat is beter voor de ouderen en het ontzorgt de huisartsen.” Dat laatste is volgens de wethouder ook zeker nodig. Huisartsen staan onder behoorlijke druk en ik denk dat dingen beter georganiseerd kunnen worden zonder dat zij natuurlijk hun centrale rol verliezen.”

Afstemmen

Partijen zijn momenteel met elkaar in overleg om de uitvoering van de vijf stelstelwetten binnen het zorgstelsel Nederland (– de Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet en de Wet Publieke Gezondheid) optimaal op elkaar af te stemmen met als doel dat voor iedereen een betaalbare en goede kwaliteit van zorg en ondersteuning toegankelijk is. Zilveren Kruis zorgt voor de bekostiging van wijkmanagers vanuit elke huisartsengroep. In Ermelo participeert deze wijkmanager, Natascha Hemmer al twee maanden. ,,Als we er goed gebruik van maken, kunnen we daar veel baat bij hebben,” zegt De Haan. ,,Met een betere organisatie kunnen er sneller en betere stappen worden gemaakt.” De wethouder stelt dat de Noord Veluwe op dit soort punten voorop loopt.