'Geen RoundUp maar RuimtUp'

ERMELO - Honderdvijftig mensen staken vanmorgen hun handen uit de mouwen op de Groevenbeekse hei. ,,Van heinde en verre kwamen mensen om te helpen dit stukje natuur te ontdoen van jonge berkjes, dennetjes, vuilboompjes en krenten,” vertelt groenbeheerder HenkJan Zwart. Zijn verklaring is dat mensen graag een dagje buiten willen werken, maar ook dat dit stukje natuur grote betrokkenheid kent.

De opschoonactie op de hei is voor de gemeente Ermelo heel waardevol. ,,Anders groeit de heide helemaal dicht,” legt Zwart uit. Hij had zaterdagmorgen het gebied in drie vakken ingedeeld waarna de groepen uiteen gingen. ,,We mogen geen producten als RoundUp meer gebruiken. Dit is het alternatief: ‘RuimtUp’.” Hij is blij dat de oproep zo goed is opgepakt. Ook organisaties als Scouting, Geocaching en het NMP Ermelo stuurden een afvaardiging. Jong en oud werkten samen om de hei weer op te schonen. Met de tips van de boswachter wat er wel en niet weg moest ging iedereen aan de slag. ,,Bij twijfel of bij een onbekende soort: laten staan of raadpleeg een deskundige!” aldus Zwart.

Jongeren

Een groepje jongeren in witte jassen was ook van de partij. Zij geven zo invulling aan hun maatschappelijke diensttijd, een ‘ontdekkingsreis’ voor jongeren. Zij hebben zich verenigd onder de naam Jong en Politiek 0341, een grensoverstijgende pilot. Het is overigens een organisatie zonder politieke kleur. De jongeren zijn tussen de 17 en 30 jaar en gaan zich de komende tijd focussen op een aantal onderwerpen. Maar vandaag hebben zij geholpen bij deze zonnige opschoondag.