Oplossing voor verkeersafwikkeling Harderwijkerweg

ERMELO - Nu er een oplossing voor de verkeersafwikkelingen ligt, mag de Initiatiefnemer op het braakliggend perceel ten noorden van de Harderwijkerweg 208 in Ermelo twee woningen realiseren. Er is hierover uitgebreid overleg gevoerd met de provincie.

Met dit plan wordt de realisatie van twee woonwerk locaties mogelijk gemaakt. Daarvoor wordt aan het Lageveld in Speuld 80m2 aan voormalig agrarische bebouwing gesloopt. Ook wordt er binnen het plangebied voorzien in de aanleg van (natte) natuur en vindt er een verbetering plaats van aangrenzend fietspad. Bij een omwonende bestond bezwaar tegen de ontsluiting van het perceel waarop de woningen worden gebouwd. Hiervoor is inmiddels een alternatief gevonden dat ook een akkoord heeft gekregen van de provincie Gelderland. Doordat nu wordt voldaan aan de voorwaarden, kunnen de woningen juridisch planologisch worden geregeld.

Houtsingel

De woonwerk percelen krijgen ieder een oppervlakte van ongeveer 1.400 m2. Om deze percelen landschappelijk in te passen en de openheid van het gebied te versterken, worden een paar solitaire bomen aangeplant. De bestaande houtsingel aan de zuidzijde, grenzend aan het perceel Harderwijkerweg 208, blijft behouden en wordt waar nodig versterkt. Tijdens de politieke avond op 2 oktober werd nog even gediscussieerd of er wel of niet eikenbomen geplant moeten worden. Uiteindelijk is er groen licht gegeven voor de plannen.