Prinses steunt oogonderzoek bij cliënten

 

ERMELO - Afgelopen donderdag 10 oktober, op World Sight Day, bracht prinses Margriet een werkbezoek aan ’s Heeren Loo. Als beschermvrouwe van VISION 2020 NL steunt prinses Margriet oogonderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking. Bartiméus, ziekenhuis Tergooi en 's Heeren Loo presenteerden hun nieuwe werkwijzen en ervaringen. 

'Hoe kunnen we cliënten met een verstandelijke beperking én oogproblemen beter helpen een goed leven te leiden?', deze vraag was de aanleiding van het werkbezoek van de prinses. Het antwoord op deze vraag begint met het eerder signaleren en herkennen van oogproblemen. Onderdeel van het werkbezoek was dan ook het onderzoeksprogramma dat Bartiméus en ’s Heeren Loo in Ermelo hebben uitgevoerd bij cliënten met een ernstige meervoudige beperking. In een unieke aanpak werden daarin gegevens over zien én horen gecombineerd. Met opmerkelijke resultaten: bij maar liefst 45% van de onderzochte cliënten bleek sprake van problemen bij zowel zien als horen (doofblindheid).

Hand-boven-handcontact

Het werkbezoek werd afgesloten met een demonstratie van een oogscreening en hand-boven-handcontact. Met deze communicatiemethode ligt de regie bij de cliënt. Dat voelt voor de cliënt, die slecht ziet én hoort, als een veilige manier om nieuwe dingen te leren. Voor ’s Heeren Loo is een belangrijke volgende stap een behandelplan voor cliënten en een scholings- en coachingstraject voor begeleiders en behandelaars. Zo kunnen zij signalen van slechtziendheid en slechthorendheid beter dan voorheen interpreteren en daar passend op reageren. Op die manier werken we verder aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.