Hegeman ziet af van bouw multifunctionele ruimte

ERMELO - Waar is het nieuwe wijkcentrum? Twee jaar geleden werd wijkcentrum de Leemkuul, een gebouw dat veertig jaar dienst heeft gedaan als multifunctioneel centrum, gesloopt. Hegeman Bouwontwikkeling uit Almelo won de aanbesteding en startte met de bouw van 18 koopwoningen.

Via een aanbesteding daagde de gemeente Ermelo de markt uit om deze locatie te herontwikkelen. Eén van de eisen hierbij was dat er een ontmoetingsruimte ingepast moest worden voor een maatschappelijke functie. Die opdracht won Hegeman. Er moest dus een vrijstaande ontmoetingsruimte gerealiseerd worden. Van Woerkom De Brouwer architecten had hiervoor ook een ontwerp gemaakt. Het bouwen van de ontmoetingsruimte was belangrijk, allereerst voor De Parasol, die De Leemkuul moest verlaten. Hegeman was verantwoordelijk voor de realisatie, maar ook voor de exploitatie gedurende twee jaar. ,,Dat gebouwtje is er echter niet van gekomen,” vertelde raadslid Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) vanavond. ,,Onze fractie heeft het college hier ook eerder op geattendeerd.” Kleijnen vraagt zich nu af of de gemeente aanspraak kan maken op financiële compensatie van de firma Hegeman.

Geen exploitant 

Wethouder Laurens Klappe legde desgevraagd uit dat inloophuis De Parasol tijdelijk verhuisd is naar het voormalig korfbalterrein op De Zanderij. Echter dit is een tijdelijke oplossing. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor een nieuwe locatie. ,,Hierover zijn afspraken gemaakt,” zei Klappe. Dat neemt niet weg dat Hegeman geen ontmoetingsruimte heeft gebouwd. ,,Hegeman wilde afzien om dat men geen exploitant vond.” Vraag is wel hoeveel moeite de projectontwikkelaar hiervoor gedaan heeft. Het college eist nu compensatie. ,,We hebben daarom een onderzoek laten doen en vragen nu een reëel bedrag aan Hegeman.” Klappe heeft echter al bericht gekregen van de projectontwikkelaar dat hij het niet eens is met de hoogte van het bedrag. ,,Daar zijn we het dus niet over eens. Daarom hebben we voorgesteld een second opinion te laten doen, maar daar is Hegeman niet op in gegaan.” Het college heeft nu aangegeven niet onbeperkt de tijd te hebben. ,,Waar koersen we nu op af? Of Hegeman moet akkoord gaan met ons voorstel, óf we doen second opinion en anders moet de projectontwikkelaar toch het gebouw nog realiseren,” aldus de wethouder. Hij verwacht dit jaar nog uitsluitsel te kunnen geven.