Duurzaam op school aan de slag

ERMELO – Met de overhandiging van de Duurzaamheidslessen aan het basisonderwijs en de Duurzaamheidsmarkt op Christelijk College Groevenbeek werd de Maand van de Duurzaamheid in de gemeente Ermelo woensdag afgesloten.

Op basisschool Speulderbrink gingen leerkrachten zelf aan de slag met het nieuwe lesmateriaal. Zo ontdekten ze snel hoe ze met de lessen duurzaamheid in de klas kunnen werken. Met deze doorlopende leerlijn ontdekken kinderen hoe ze zelf een rol kunnen spelen in hun eigen omgeving. Het zorgt voor bewustwording van de manier waarop met ruimte en grondstoffen wordt omgegaan.

Participeren

Naast bewustwording helpen deze duurzaamheidslessen bij de vraag: wat kan ik duurzaam anders doen? Ook lokale ondernemers participeren hierin. En dat is belangrijk. Door de energietransitie naar een duurzame energiehuishouding verandert ook de arbeidsmarkt. Er zal daarmee een toenemende vraag zijn naar jongeren in technische beroepen. Door leerlingen spelenderwijs in aanraking te laten komen met energie en duurzaamheid groeit de bewustwording, iets wat aansluit bij de ambities van de gemeente Ermelo. De gemeente werkt stap voor stap aan een duurzamer Ermelo en klimaatneutraliteit in 2035. Een ambitie die de gemeente samen met Ermelose inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wil waarmaken.

Pilot

De leerlijn Duurzaam Ermelo is ook een pilot voor de Provincie Gelderland. Zowel de provincie als de gemeente heeft ervoor gezorgd dat er budgetten zijn om de realisatie mogelijk te maken. Zeven scholen hebben er nu voor gekozen gebruik te maken van deze educatiematerialen. Het lesmateriaal is ontwikkeld door Hanze Hogeschool Groningen en samen met museum Het Pakhuis vertaald naar Ermelo.

Leerlingen van Groevenbeek hebben afgelopen maand plastic ingezameld. Tijdens de Duurzaamheidsmarkt hebben de leerlingen van al dat plastic een bank in elkaar gezet. Dit is samen met Plastic Fantastic gerealiseerd. Deze coöperatie verwerkt plastic afval tot nuttige producten.