Archeologie voor het basisonderwijs 

ERMELO – Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een subsidie van €44.000,- toegekend voor het project 'Sporen zoeken in het landschap'. Met dit mooie bedrag kunnen we een kwaliteitsslag maken op het gebied van erfgoededucatie,” reageert museumdirecteur Germa Greving van museum Het Pakhuis. Het Ermelose museum is aanjager in dit regionale project. ,,Hiermee kunnen we straks onze archeologische collectie beter in de spotlights zetten en de leerlingen na laten denken over historische sporen in hun eigen leefomgeving.”

Het is een samenwerking tussen een vijftal Veluwse musea, twee coördinatiepunten cultuureducatie en Erfgoed Gelderland die gezamenlijk de aanvraag hebben ingediend. ,,We werken op veel vlakken samen, maar vanuit de collectie is dit wel bijzonder,” vult Greving aan. Ook wethouder Hans de Haan is blij met de subsidie. ,,Het is heel belangrijk dat kinderen hier al op jonge leeftijd kennis mee maken. In Ermelo zijn grafheuvels bijvoorbeeld heel kenmerkend."  

Wetenschap

Vijf maanden geleden werd het project Erfgoed Gezocht gelanceerd, bedoeld om met behulp van burgerparticipatie (Citizens Science) archeologische sporen in het landschap digitaal te onderzoeken. 2063 speurders bekeken hoogtekaarten van de Veluwe en brachten over een gebied van 2087 km2, potentiële grafheuvels, houtskoolmeilers en Celtic fields in kaart. Samen hebben ze in korte tijd het werk gedaan waar één persoon meer dan twee jaar (zonder pauzes) mee bezig zou zijn geweest. ,,Dit heeft heel veel nieuwe informatie gegeven," weet ook Hans de Haan. Hij hoopt dat er ook een grafheuvelcentrum komt. Hierover zijn al verregaande gesprekken binnen de Veluwe Alliantie. Het educatieproject dat nu ontwikkeld kan worden, is straks een 'klein broertje' van het grote Citizen Science project dat op dit moment gehouden wordt. Het is indrukwekkend hoeveel vrijwilligers door dit project gestimuleerd zijn een bijdrage te leveren aan de wetenschap. ,,Het ligt dan ook niet in de verwachting dat leerlingen straks nog heel veel nieuwe vondsten gaan doen,” legt de Ermelose museumdirecteur uit. ,,Maar we verwachten, omdat we met dezelfde techniek aan de slag gaan, dat kinderen veel op de hoogtekaarten gaan ontdekken en beter de sporen in het landschap kunnen vertalen. Tot slot maken we dan verbindingen met voorwerpen die nu nog in ons depot liggen.” Greving is ervan overtuigd dat leerlingen hier heel enthousiast van zullen worden. ,,Ik denk dat er wachtlijsten ontstaan bij de opleiding archeologie,” grapt ze.

Erfgoedbewustzijn

Musea in Nederland proberen hun bezoekers door middel van educatie 'erfgoedbewust' te maken. Door het verhaal dat ze vertellen over hun collectie en over de historie van het gebied, krijgen jong en oud gevoel voor de waarde van het erfgoed van hun directe leefomgeving. De hoogtekaarten die ook bij Erfgoed Gezocht gebruikt worden, dagen je uit om op onderzoek te gaan in het landschap. Wanneer je de sporen goed leert lezen, wordt het makkelijker ze te herkennen op de kaart. Bovendien wordt je als kijker bewust van wat er zich allemaal om je heen, in je directe leefomgeving, bevindt.

Veluwse Samenwerking

Samen met Museum Elburg, Veluws Museum Hagedoorns Plaatse in Epe, Museum Nijkerk en Museum Nairac in Barneveld ontwikkelt Het Pakhuis een educatieprogramma dat gekoppeld is aan de woonplaats van de kinderen. Groep zeven van verschillende basisscholen in de provincie zullen bij de ontwikkeling van dit programma betrokken zijn. Cultuurplein Noord Veluwe en Cultuurkust garanderen een duurzame verankering van het programma in het aanbod voor de scholen. En door de professionele ondersteuning door Erfgoed Gelderland is ook de kwaliteit van het programma gewaarborgd.

Eigen leefwereld

De adviescommissie van het Fonds voor Cultuurparticipatie waardeert de nieuwe invalshoek voor erfgoededucatie waar bewustwording voor de historische context van de eigen leefwereld en waardering van het erfgoed centraal staan. Ook de gelijkwaardigheid van de partners wordt als positief punt genoemd. Door de krachten te bundelen wordt de samenhang tussen de museale collecties zichtbaar. Het fonds heeft de aanvraag gewaardeerd met een subsidie van €44.000,-. Sporen in het Landschap zal in de komende jaren samen met een aantal basisscholen ontwikkeld worden.