Weglaten 'schijngevel' is volgens bewoners een schijnbeweging

ERMELO – De gemeente Ermelo heeft ingestemd met veranderingen in het beeldkwaliteitsplan voor de Markt. Plus Vastgoed BV wil de huidige Plus-supermarkt uitbreiden en een nieuwe winkelruimte ernaast realiseren. Bewoners van het appartementengebouw De Drie Eiken zijn echter bang voor de consequenties.

Tijdens de planontwikkelingsfase en het vaststellen van het bestemmingsplan is door de wethouder toegezegd dat er aandacht blijft voor de belangen van de bewoners boven de Plus. Hun belang zit vooral in het behoud van zoveel mogelijk uitzicht. Door geen ‘schijngevel’ te bouwen, wat wel ingetekend stond, wil de projectontwikkelaar hieraan tegemoet komen.

Schijnbeweging

Bijna vijf jaar geleden presenteerde oud-wethouder Jan van den Bosch de omvangrijke plannen voor Markt 2.0 (de locatie de Markt). Hij noemde dit destijds de meest essentiële ingreep van de herinrichting van het centrum. Sindsdien is er weinig over naar buiten gebracht. Ook de bewoners boven de Plus hebben geen idee wat er gaat gebeuren. Het eventueel verdwijnen van de ‘schijngevel’ is voor de meesten een slechts een schijnbeweging. Een korte inventarisatie in het wooncomplex levert een lange lijst van problemen op wanneer de gehele ruimte bebouwd zal worden. Genoemd wordt het parkeerprobleem dat er nu al is, maar ook de overlast van laden en lossen dat door het toenemen van de grote winkels ook zal verergeren. En dan blijft de vraag wat er met de monumentale bomen zal gebeuren. Artist impressions laten zien dat de bomen verdwijnen. ,,Nee,” zegt chef voorlichting van de gemeente Ermelo Moniek Winters. ,,De schets is als indicatie waarbij de buitenruimte niet is mee ontworpen.” Volgens haar is het standpunt van de gemeente dat de monumentale bomen blijven staan. ,,Behalve als ze vanwege uitbreiding weg moeten.”

Sedumdak

Een bewoner reageert boos bij het horen van de laatste zin. ,,Daarmee hebben ze zichzelf al ingedekt en kunnen de bomen gewoon gekapt worden.” Laatst werd er al gezegd dat de bomen ziek zijn. Wat in elk geval blijkt is dat het vertrouwen van de bewoners van het appartementencomplex weg is. Zij zitten allerminst te wachten op de uitvoering van deze plannen. ,,Straks kijken we alleen nog uit op een groot sedumdak,” reageert Cock Andreae, die er al jaren woont. ,,Ze hebben ons ook een soort tegemoetkoming beloofd van vijftigduizend euro voor een beter woongenot. Maar het gerucht gaat dat dit, zonder enig overleg, in zonnepanelen wordt gestoken.”

Uitbreiding winkel-vierkantemeters

Ondanks dat Ermelo nog een aanzienlijk aantal lege winkels kent, wil de projectontwikkelaar meters toevoegen. De invulling is nog niet concreet. Wel wordt er ingezet op een grote winkelketen. Dat zorgt dan ook voor extra overlast tijdens bevoorrading. ,,Over wat er in komt, gaan we niet,” meldt wethouder Laurens Klappe in de wandelgangen. Ook is er voor de aanpassing geen toestemming meer nodig van de raad. De gemeenteraad heeft namelijk de beeldkwaliteitsregels niet gekoppeld aan de planregels.