Bewoners van woonzorgpark Ermelo krijgen nieuwe TV en internetvoorzieningen

ERMELO – Dinsdag 3 december werden de graafwerkzaamheden gestart op het woonzorgpark van ’s Heeren Loo voor nieuwe TV/Internet- en Wifi-verbindingen voor de bewoners. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens voor snellere en betere digitale voorzieningen voor de circa 600 bewoners in vervulling.  '

s Heeren Loo heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend met Vodafone/Ziggo. Het woonzorgpark in Ermelo is de pilot voor een landelijk project, waarin ook Morphé en Allinq zijn betrokken. De komende tweejaar worden alle woonzorgparken voorzien van snellere verbindingen. Regiodirecteur Rianne van Eijk is blij met het startschot voor de bekabeling. ,,Het is belangrijk dat de bewoners digitaal meedoen in de samenleving. Een beperking mag niet leiden tot het hebben van een beperkt leven. Internet helpt om goedcontact te onderhouden met familie en vrienden. Het is mooi om te zien hoe de belangen van onze bewoners samenkomen in dit project. Het is namelijk niet alleen een kwestie van kabels trekken, maar ook zorgen voor een goede administratieve afwikkeling en ondersteuning voor onze bewoners.” Met Morphé, VodafoneZiggo en Allinq worden al die belangen gewaarborgd. Voor de 600 bewoners komt de digitale wereld binnen handbereik en kunnen zij optimaal meedoen in de samenleving. Dit project vormt de opmaat naar betere voorzieningen op alle woonzorgparken van ’s Heeren Loo.

Meedoen

Rianne van Eijk legt uit waarom het ook wat langer heeft geduurd voordat dit project kon worden gerealiseerd: ,,Er worden kabels in de grond gelegd naar alle woningen, studio’s, kamers en appartementen. Iedere unit krijgt een eigen aansluiting.” Hiermee hebben bewoners toegang tot een snel en veilige TV- en internet-voorziening. Medio januari 2020 kunnen de eerste bewoners een abonnement voor TV of voor TV & internet afsluiten. Er is een helpdesk Ontzorg.net voor bewoners van ’s Heeren Loo. Hier kunnen zij terecht met vragen over hun abonnement of bij storingen. Het zijn vooral de bewoners en hun verwanten die zich ingespannen hebben om deze voorzieningen te krijgen. Zij hebben zich sterk gemaakt voor het realiseren van hun droom. Bewoners willen ook wifi-bellen, skypen, gamen, internetten, streamen en TV kijken. Zo kunnen zij beter meedoen in de samenleving, contacten onderhouden en gebruik maken van TV en internet net zoals iedereen. Ook voor familie, vrienden en vrijwilligers wordt het hiermee eenvoudiger digitaal contact te onderhouden met de mensen op het zorgpark.

Omroep

Ook ervaringsdeskundigen en Media Omroep VED (de eigen omroepstudio van ’s Heeren Loo in Ermelo) zijn intensief betrokken bij dit project en helpen met het ontwikkelen van communicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven en filmpjes. ’s HeerenLoo vindt het belangrijk dat de informatie begrijpelijk is voor bewoners en verwanten. Diverse partners werken intensief samen bij dit project. VodafoneZiggo zorgt voor een goed signaal en biedt een divers aanbod van abonnementen. Ook zorgt Vodafone/Ziggo voor toekomstige upgrades van het netwerk. Allinq legt de bekabeling aan en Ontzorg.net is een speciaal ingerichte helpdesk voor service en ondersteuning. Hier kunnen bewoners terecht met vragen of bij storingen. Een woord van dank spreekt Rianne van Eijk uit naaralle partners die samenwerken in dit project. ’s Heeren Loo draagt met dit digitale project bij aan een goed leven voor de bewoners, mooi werk voor de medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie.