ERMELO - Inwoners van de gemeente Ermelo met een laag inkomen hebben recht op de Maatschappelijke bijdrageregeling voor sport, cultuur of school en/of de Individuele inkomenstoeslag.

Er zijn verschillende regelingen waar mensen met een laag inkomen gebruik van kunnen maken. Bijstandsgerechtigden die voldoen aan de voorwaarden krijgen de aanvraagformulieren automatisch thuis. Dit gebeurt in de eerste week van januari.

Downloaden

Wie geen formulier ontvangt, maar wel denkt recht te hebben op de maatschappelijke bijdrage voor sport, cultuur of sport en/of inkomenstoeslag kan vanaf 1 januari het aanvraagformulier ophalen op het gemeentehuis of downloaden via www.meerinzicht.nl/minimaregelingen. Daar vind je ook andere regelingen voor als je een laag inkomen hebt.

Voorwaarden

Voor deze minimaregelingen mag het inkomen niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Die percentages en bedragen zijn te vinden op www.meerinzicht.nl/bijstandsuitkering. Daar lees je ook over de andere voorwaarden om een bijdrage en toeslag te krijgen. Aanvragers horen binnen acht weken of men in aanmerking komt voor een bijdrage.