Aanvullende motivering gemeente onvoldoende

ERMELO – De rechter heeft de mogelijkheid om gebouwen en schuren aan de Harderwijkerweg 132 in Ermelo te legaliseren vernietigd. De gemeente wilde het caravanbedrijf dat hier gevestigd is, hiervoor een tijdelijke omgevingsvergunning verlenen.

De rechter deed op 30 juli een tussenuitspraak in deze langlopende kwestie. De eigenaar vroeg eind 2016 namelijk een vergunning aan voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw. De rechter vond echter dat deze functie niet paste aan de Harderwijkerweg omdat het niet aansloot bij het regionaal programma bedrijventerreinen Noord-Veluwe.

'Kruimelregeling'

Daarna werd er op basis van de zogenaamde ‘kruimelregeling’ een vergunning aangevraagd voor een periode van tien jaar voor de inpandige opslag. Tijdens de rechtszitting bleek dat een aanvullende motivering van de gemeente ontbrak waardoor de juristen van de gemeente Ermelo huiswerk hadden. Ook de nieuwe motiveringen blijken niet toereikend te zijn want de rechter heeft het plan vernietigd.
In een definitief vonnis heeft de rechter bepaald dat de gemeente het besluit nog steeds onvoldoende heeft gemotiveerd. De gemeente Ermelo was deze week niet in staat te reageren op de uitspraak. ,,Het college heeft kennis genomen van de uitspraak, maar men moet het nog verder bestuderen,” vertelt Marjan Kiewiet namens de gemeente Ermelo. ,,Daarna zullen ze beoordelen wat de mogelijkheden en consequenties zijn.”