Landgoed geeft geheimen prijs

ERMELO - Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op Landgoed De Ullerberg werd door Elbert Waller een exemplaar van het boek ‘Ons (W)aller Landgoed’ uitgereikt aan de afgevaardigden van de gemeente Ermelo, gemeentesecretaris Aldrik Westrate en wethouder Wouter Vogelenzang. Deze Kroniek van 100 jaar Ullerberg is afgelopen december uitgekomen en werd geschreven door een telg uit de grote familie Waller, namelijk Dorothea (Door) ter Horst.

Dorothea ter Horst is dochter van de kleindochter van de eerste eigenaren van Landgoed De Ullerberg, Lilly ter Horst-Waller en hoorde van haar zoveel verhalen over het Veluws Landgoed, dat ze daar wat mee wilde. Het Landgoed, dat dit jaar honderd jaar in de familie is, is eigendom van de erven van haar grootouders Frans en Dorothea Waller-Vreede en ze voelt zich altijd nauw met de Ullerberg verbonden. Ter Horst is vernoemd naar haar overgrootmoeder en door bezoek aan de Ullerberg kwamen er steeds meer verhalen. Als voormalig docent Literatuur en vertaler van romans was het dan ook niet vreemd dat ze deze verhalen wilde optekenen. Een hele klus, want ze ging daarvoor vaak naar de Veluwe om in het huis de archieven door te zoeken. Maar ook was ze veel te vinden in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en het Stadsarchief van Amsterdam en maakte ook dankbaar gebruik van het Streekarchivariaat Noordwest Veluwe. Naast de feiten over de familie en het landgoed wilde Ter Horst vooral ook de verhalen van familieleden vastleggen en de verhalen van de werklieden op het Landgoed. Overgrootvader dr. ir. François Gerard (Frans) Waller 1860-1935) was president-directeur van de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek in Delft en kocht in 1920 het Landgoed Ullerberg als zomerverblijf voor zijn gezin van mr. Pieter Peereboom, rechter-commissaris bij de Rechtbank Zwolle.

Geheimen

Dorothea ter Horst heeft in haar boek veel geheimen weergegeven vanuit de rijke familiehistorie. Van feitelijke, onderbouwde wetenswaardigheden uit archieven tot familiaire ‘roddels’, alles mag worden vertelt. Het Landgoed Ullerberg is jarenlang voor de Ermeloërs een ‘gesloten’ landgoed geweest. Het was in de eerste plaats niet goed zichtbaar vanaf de openbare weg, maar daarnaast wat het ook privéterrein. De Oudheidkundige Vereniging had in het voorjaar 2011 een excursie georganiseerd naar het Landgoed waarvoor zoveel aanmeldingen waren dat het bestuur uiteindelijk besloot op vier middagen aan tweehonderd personen de gelegenheid te geven voor een bezoek. Tijdens Open Monumentendag 2011, met als thema Nieuw Gebruik, Oud Gebouw, werd de mogelijkheid gegeven om nogmaals met een groep het Landgoed te bezoeken. Men was in eerste instantie nieuwsgierig, maar uiteindelijk ontzettend enthousiast bij het zien van dit historisch Landgoed. Na 2011 werden er nog diverse excursies georganiseerd: het Landgoed Ullerberg werd opener. Donderdag 13 februari zal Dorothea ter Horst een lezing geven voor de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo over