Landeigenaren en omwonenden mogen allemaal meepraten

ERMELO – Ze zijn er al een tijdje mee bezig, maar de plannen voor een windpark in Horst en Telgt vorderen gestaag. Het windpark is een initiatief van buurtvereniging Horst&Telgt en Prowind bv. Prowind is een energieprojectontwikkelaar die samen met de landeigenaren en omwonenden in Horst&Telgt werkt aan een energieproject. Er zijn nog wel formele zaken te regelen, maar het enthousiasme onder de buurtgenoten is groot. De plannen liggen ondertussen in het gemeentehuis.

Buurtvereniging Horst&Telgt heeft zelf onderzoek gedaan of grondeigenaren langs de A28 bereidt waren om mee te doen in een samenwerking. ,,Dat werd enthousiast ontvangen en ondertussen zijn er ook weer enkele bijgekomen. Totaal zitten we nu op 21 grondeigenaren,’’ vertelt Albert van Diest, bestuurslid van de buurtvereniging en tevens contactpersoon van de werkgroep Duurzame Energie. Hoewel Energiecoöperatie Veluwe Energie door de gemeente Ermelo werd aanbevolen, besloot de buurtvereniging niet automatisch met hen in zee te gaan. ,,We willen de lusten en de lasten liever in de buurt houden. Daarom hebben we zelf onderzoek gedaan naar andere partijen,’’ legt Marco van Donkersgoed van de werkgroep Duurzame Energie uit. ,,En uiteindelijk zijn we bij Prowind bv uitgekomen,’’ vult Van Diest aan.

Beschikbare ruimte

Dinsdagavond komen vijftien buurtgenoten bij elkaar in Ons Huis waar ze worden bijgepraat door Jörn Maathuis, directeur projectontwikkeling Prowind BV en Frederique Wiertsema, locatieontwikkelaar windenergie. ,,Nadat op 4 december een vergadering onder de landeigenaren heeft plaats gevonden, is pas duidelijk geworden, welke landeigenaren bereid waren om medewerking te verlenen aan een burgerwindpark, en dus hoeveel ruimte er daadwerkelijk is voor het beoogde burgerwindpark. Daaruit bleek dat er voldoende ruimte is om zes windturbines in te passen, die uiteindelijk goed zijn voor het elektriciteitsverbruik van ca 28.500 huishoudens. Uiteraard moet deze vorm en omvang van het mogelijke burgerwindpark nog verder onderzocht worden, maar het blijkt dat het technisch mogelijk is.’’

Gemeente

Ook is er ondertussen al met enkele ambtenaren van de gemeente Ermelo gesproken. Maathuis: ,,We ontvingen een positieve feedback nadat we onze ideeën hadden gepresenteerd. Positief werd met name benoemd dat zo’n grote groep landeigenaren het initiatief steunde.” Vorige week is er door Prowind het Principeverzoek ingediend bij de gemeente. ,,In feite vragen we daarmee de gemeente of ze in principe planologisch willen meewerken. Dat verzoek wordt nu door het college van B&W getoetst,’’ legt Maathuis uit. Daarnaast is er twee weken geleden een informatiebrief verstuurd aan de gemeenteraad om hen ook op de hoogte te brengen van dit initiatief. Albert van Diest: ,,We kregen al een reactie van de ChristenUnie Ermelo terug dat ze verbaasd waren dat er met zo weinig turbines zo’n hoge opbrengst te krijgen is. Zij gingen voor dezelfde opbrengst nog uit van 17 turbines!’’ En om de vaart er in te houden is aan Advies- en Ingenieursbureau Witteveen+Bos gevraagd dit jaar een Ecologiestudie te gaan doen in het gebied. ,,De medewerkers gaan aan circa 25 plekken integraal veldbezoeken brengen om onder andere vogelonderzoek doen.’’ .

Omwonenden

Ook zijn er plannen gemaakt om de omwonenden van de geplande windmolens te informeren. Zo zijn afgelopen week alle omwonenden van het windpark uitgenodigd voor een informatie-avond om ze dan te vertellen over de plannen voor het windpark en worden ze in de gelegenheid gebracht om mee te denken in de ontwikkeling van het windpark. Maar ook hoe zij rechtstreeks mee kunnen profiteren in de lusten van het windpark. Hoewel het lijkt alsof de plannen al in een vergevorderd stadium zijn, moet dat wel genuanceerd worden. Volgens directeur Maathuis kan, als alles mee zit, het windpark in 2024 operationeel zijn. Op een vraag over eventuele samenwerking met andere aanbieders is de directeur duidelijk. , Een samenwerking met andere partijen sluiten wij principieel nooit uit. Echter moet er dan wel een duidelijke meerwaarde herkenbaar zijn die een samenwerking zou kunnen opleveren. In dit geval is deze meerwaarde echter niet herkenbaar, omdat er geen extra kilowattuur opgeleverd zou kunnen worden.”