Een dag solidair zijn met collega’s.

ERMELO - In november 2019 demonstreerden duizenden basisschoolleerkrachten en ander onderwijspersoneel in Den Haag. Vandaag en morgen zijn er weer stakingen gepland. In verschillende steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen en Maastricht houden leerkrachten protestmarsen en manifestaties. In Ermelo was de bereidheid tot staken verdeeld. Drie basisscholen staakten niet en lieten de lessen gewoon doorgaan.

Er is sprake van een onderwijscrisis vindt het onderwijspersoneel en verwachten van de Overheid een investering van honderden miljoenen euro's om hoger loon, minder werkdruk en meer leraren. Want, er zitten in 2020 55.000 leerlingen in een leraarloze klas. De verwachting is dat dit aantal oploopt tot 240.000 in 2028 als hier niets aan wordt gedaan. Hoewel enkele basisscholen in Ermelo ook staken uit solidariteit met de basisscholen in de grote steden, doet het personeel van De Goede Herderschool aan de Zeeweg dit niet. ,,We hebben eigenlijk nooit gestaakt, dus ook vandaag niet,'' vertelt leerkracht Gea Lokhorst. ,,We hebben er wel over gesproken, maar wij ervaren de problemen die er landelijk wel zijn, niet zo op onze school. Dus is staken voor ons niet zo relevant en daarnaast willen we het de ouders van onze kinderen ook niet aandoen.'' Directeur Christie van Seventer, van de R.K. Prins Willem Alexanderschool, geeft ook aan dat haar school niet staakt. ,,In het verleden hebben we wel meegedaan aan acties, hoor. De vorige keer hadden we een ludieke actie om het onderwijs in het zonnetje te zetten, een soort van charme-offensief, maar vanwege de werkdruk besloten om dit nu maar niet te doen. We staken dus niet.'' De directeur en haar personeelsleden begrijpen natuurlijk de argumenten waarom er op andere scholen wel gestaakt wordt. ,,Maar wij hebben er van het bestuur geld bij gekregen, dus hebben we nu geen leerkrachten tekort meer. En daarbij is voor ons de werkdruk ook verminderd. Om die reden heeft staken voor ons weinig zin.'' Gisteren hadden de RKPWA-leerkrachten overigens ook al een studiedag en vinden zij dat ze het de kinderen niet aan mogen doen weer een dag thuis te blijven. ,,Je haalt ze dan ook weer uit de structuur en dat is niet altijd goed voor ze. Verder hebben we altijd een goede band met de ouders, we doen veel samen, dus als wij staken, moeten zij het opvangen. En dat is ook niet leuk, dus dat is voor ons ook nog een argument.'' Hoewel sommige schoolbesturen de stakingsdagen wel doorbetalen, doet het bestuur van de RKPWA dit niet, dus nog een argument om niet te staken, want dat kost de leerkracht persoonlijk ook weer geld.

Werkdrukvermindering

Bovenschoolse directeur Henk Norder van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Ermelo is vandaag telefonisch niet bereikbaar, al meldt de voicemail dat de directeur op donderdag juist wél bereikbaar is. Dan maar de scholen die onder deze vereniging vallen, bellen. Directeur Tineke Mulder van de Beatrixschool: ,,We staken vandaag vooral om solidair te zijn met collega’s in de grote steden. Alle leerkrachten zijn vandaag op school, we doen namelijk aan werkdrukvermindering. Vanmorgen hebben we met z’n allen opgeruimd en vanmiddag gaat iedereen rapporten schrijven. Eigenlijk hebben we maar twee negatieve reacties ontvangen, dus er is blijkbaar begrip bij ouders. Ons salaris is weliswaar omhoog gegaan, maar de werkdruk is nog steeds hoog, dus er moet wel meer geld komen. Er moet toch meer personeel komen en daarnaast moet het imago van het onderwijs omhoog geschroefd worden om zo meer PABOstudenten te trekken. We zijn een school die niet graag staakt en dat is volgens mij dan ook al heel lang geleden, maar vandaag kiezen we hier dus wel voor.’’

Zorgen

Giralda Broekhuizen, directeur van de Koningin Julianaschool geeft aan dat haar team vandaag ook staakt. ,,Althans, we geven geen les, maar hebben besloten om wel met het hele team aanwezig te zijn om juist dingen op te pakken waar we anders niet aan toekomen. We hebben ook grote zorgen om de toekomst van het onderwijs, het is namelijk nog steeds heel moeilijk om nieuwe collega’s te vinden. Bij ziekte en andere ongemakken moeten we alles uit de kast halen om de klassen draaiende te houden. Ik laat deeltijdleerkrachten meer werken en benader steeds vaker zelfs oud-collega’s die met pensioen zijn. De klassen worden groter en daardoor zal ook de werkdruk gigantisch toenemen. Gelukkig hebben ouders er volop begrip voor, we krijgen ook steeds complimenten dat we het elke keer toch wel voor elkaar krijgen. Op enkele scholen krijgen de stakende leerkrachten het salaris niet, maar ons bestuur deelt onze zorgen en heeft besloten het salaris wel gewoon door te betalen.’’