Graffiti verwijderen is relatief dure klus

ERMELO – Het blijft vechten tegen de bierkaai, maar de gemeente geeft niet op. Twee weken geleden werd de graffiti van de muren van het fietstunneltje onder de Putterweg voor de zoveelste keer verwijderd, maar nu zitten er al weer nieuwe tags op. En weghalen is zeker niet gratis!

De fietstunnel blijft al jaren een geliefd object om rottigheid uit te halen. Is het niet door intimiderende jongeren of vuurwerk dan wel doordat de putdeksels werden weggehaald. Gelukkig leverde dit geen slachtoffers op, maar het had heel anders kunnen aflopen. De wanden van de tunnel blijken ook keer op keer een geliefde plek voor graffiti. De keren dat de wanden zijn gereinigd zijn niet op een hand te tellen. Vorige week gaf de gemeente aan dat er weer grafitty op de wanden was aangebracht. Nadat dit spuitwerk werd verwijderd, zaten er al snel weer nieuwe tags op. Wat veel jongeren zich niet realiseren is dat het aanbrengen wellicht niet zoveel kost, maar het verwijderen van verf van openbare plekken des te meer. Geld wat uiteindelijk door de inwoners moet worden betaald. ,,De schoonmaakkosten van de graffiti in het tunneltje variëren van vijfhonderd euro tot wel vijfentwintighonderd euro,’’ vertelt Monique Winters, woordvoerder van de gemeente Ermelo. ,,Het verschil zit ‘m vooral in of er alleen moet worden schoongemaakt of dat er ook nog een nieuwe verflaag moet worden aangebracht. De laatste keer waren de kosten voor de schoonmaak- en herstelwerkzaamheden van het fietstunneltje €2500,00.’’ De graffiti wordt niet altijd direct verwijderd. ,,Alleen als er echt aanstootgevende teksten of symbolen worden gespoten dan verwijderen we e.e.a. direct.’’

Vechtpartijen

De afgelopen jaren zijn er vaker dodelijke slachtoffers gevallen op deze weg. Vaak ging het dan om overstekende fietsers die door een auto werden geschept. Ook twee jaar geleden verongelukten er twee jongeren nabij deze plek. Zij waren, op weg naar een avondje stappen in Ermelo, de Putterweg overgestoken en werden daarbij aangereden. Waarom wordt dan toch niet het, speciaal daarvoor aangelegde, fietstunneltje gebruikt? De vrienden van de slachtoffers verklaarden later niet graag gebruik te maken van de tunnel omdat er geregeld groepen stonden die uit waren op vechtpartijen en andere rottigheid. Wie het dossier van de politie doorleest komt diverse malen tegen dat het tunneltje een plek is waar jongeren worden opgewacht, getreiterd of in elkaar worden geslagen.

Oversteekproblematiek

De gemeenteraad maakte in 1990 geld vrij om een fiets- en voetgangerstunnel onder de Putterweg aan te leggen. De kosten bedroegen ruim 1,1 miljoen gulden die werden bijeengebracht door de Gemeente Ermelo, Rijkswaterstaat, gemeente Putten maar ook Blindeninstituut Bartiméus en Christelijk College Groevenbeek. Aanleiding voor dit besluit was een lange discussie over veiligheid op de Putterweg. De discussie werd gestart toen midden jaren zeventig van de vorige eeuw er een meisje uit Putten op deze plaats verongelukte. Al jaren werd er over de oversteekproblematiek van de Putterweg gesproken, maar het kwam er, om financiële redenen, niet van. Toen echter Sonneheerdt bereid bleek om gelden en grond beschikbaar te stellen, werd het plan haalbaar.