Baars hoeft nog niet te handhaven

ERMELO - Het college hoeft voorlopig geen gevolg te geven aan de in hoger beroep bestreden uitspraak over het gasstation van de slachterij Tomassen Duck-To. Dat heeft de Raad van State vanmiddag bepaald tijdens een kortgeding.

Het college van b&w heeft de rechter verzocht om een voorlopige voorziening om zo te voorkomen dat men handhavend moet optreden. Hierdoor zou men geen ruimte meer hebben voor een nieuwe belangenafweging. Vorige week kreeg de gemeente Ermelo een tik op de vingers van de rechter omdat men handhavend op had moeten treden tegen het illegaal aangelegde gasstation en de gasleiding aan de Julianalaan. De rechter droeg de gemeente daarom op met een nieuw besluit te komen ten aanzien van het gasstation en de hoogte van de opgelegde dwangsom. In plaats van een nieuw besluit vast te stellen, koos men ervoor om in beroep te gaan. Het college wil namelijk, omdat er een vergunningsprocedure loopt, niet handhaven. De Raad van State heeft het college nu de ruimte gegeven de bodemprocedure af te wachten.

Uitstel

De rechter nam tijdens het kortgeding in ogenschouw dat Tomassen Duck-To inmiddels een vergunning heeft aangevraagd. De kans dat het gasstation alsnog gelegaliseerd gaat worden is volgens de rechbank gegroeid. De Raad van State wil daarom eerst de bodemprocedure behandelen. In de einduitspraak zal blijken of Ermelo al dan niet alsnog harder moet optreden. De Raad van State bepaalde daarom vandaag bij wijze van voorlopige voorziening dat het college van burgemeester en wethouders van Ermelo geen nieuw besluit op het bezwaar hoeft te nemen voordat de bodemzaak in Den Haag wordt behandeld. Indien het verzoek dan niet wordt toegewezen, is het college gehouden aan de uitspraak van vorige week en een besluit te nemen waarvan de gevolgen zich moeilijk laten terugdraaien. Er is dus sprake van opschorting van de uitvoering.