Verbouwing en verduurzaming krijgen vervolg

ERMELO - De raadszaal verhuist naar de bovenverdieping van het gemeentehuis. Daar komt, na de grote verbouwing, een groot vergaderplein dat multifunctioneel zal worden gebruikt. Het programma van eisen hiervoor moeten in overleg met de gemeenteraad nog opgesteld worden. Naast de vergaderingen van de gemeenteraad kunnen er ook andere bijeenkomsten plaatsvinden. De raadszaal gaat ook functioneren als trouwzaal.

Er wordt al maanden verbouwd in het gemeentehuis. Ambtenaren schuiven van zaaltje naar zaaltje omdat de verduurzaming groots wordt aangepakt. Gefaseerd verbouwen in een gebouw dat ook nog gewoon in gebruik blijft bleek al snel een complexe operatie. Maar deze week worden ook de eerste werkplekken weer opgeleverd. ,,Tot nu toe blijven we binnen budget,” vertelt wethouder Wouter Vogelsang. Als onderdeel van de verduurzaming en vernieuwing van het gemeentehuis en de Dialoog wordt uiteindelijk ook de raadszaal vernieuwd.

Logisch

Projectleider Paul Louwerse legt de logica uit om de raadszaal en het vergaderplein bij elkaar te brengen. Dit gebeurt straks op de bovenverdieping. ,,Een logische onderverdeling,” aldus de projectleider. De huidige raadszaal en de trouwzaal zullen worden afgebroken. Met het plaatsen van glazen puien ontstaat er zicht op de tuin achter het gemeentehuis. Vanuit de hal van het gemeentehuis en vanuit het centrale ontmoetingsplein van De Dialoog komt er veel daglicht. ,,Het wordt compact en transparant,” aldus Louwerse. ,,En het past binnen het budget.”

Multifunctioneel

De fase van aanbesteding en realisatie voor de vernieuwing van de Dialoog is inmiddels gestart. Er zijn momenteel gesprekken met Welzijn Ermelo, de Bibliotheek Noordwest Veluwe, de Culturele Dialoog, Excelsior, Berea, Filmhuis en de Kunstuitleen. Het nieuwe gebruik wordt pas bekend als er een ontwerp- en bouwteam is samengesteld. Na inventarisatie is gebleken dat er minder vierkante meters nodig zijn. ,,We gaan er vanuit dat er na de verbouwing meer gebruik gemaakt wordt van de multifunctionele ruimtes,” vertelt de projectleider. Hij denkt dat de bezetting van 40% naar 70 /80% zal stijgen. Ook in de exploitatie worden er door duurzaamheidsmaatregelen financiële voordelen behaald ten opzichte van de huidige situatie. De bouw van de Dialoog en de nieuwe multifunctionele raadszaal start direct aansluitend op de renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis in oktober 2020. Hiervoor is een budget van 8 miljoen euro beschikbaar.