Grote onvrede jegens Buurtvereniging Horst&Telgt

ERMELO – Gisteravond vond in De Dialoog een informatieavond plaats over het windmolenproject Horst & Telgt, georganiseerd door Buurtvereniging Horst & Telgt en projectontwikkelaar Prowind BV. Ondanks het enthousiasme waarmee de plannen werden gepresenteerd, stuitte het op weerstand van het publiek in de zaal.

De geruchten rondom de plaatsing van windturbines in het buitengebied van Ermelo gaan al langer. Uit berekeningen blijkt dat de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de gemeente Ermelo alleen bereikt kunnen worden wanneer ook gebruikt wordt gemaakt van windenergie. Dit was voor een aantal buurtbewoners de aanleiding om de handschoen zelf op te pakken en daarmee de lusten en lasten in de buurt te houden. Concreet is het plan om een zestal windmolens te plaatsen langs de A28, ter hoogte van de Schaapsdijk en Riebroekseweg. Om voldoende rendement te kunnen realiseren, zullen de windmolens tenminste 250 meter hoog zijn. Daarmee zijn ze maar liefst 30 meter hoger dan de witte reuzen in de polder. 

Sceptisch

Er zijn 19 landeigenaren bereid gevonden hun percelen hiervoor beschikbaar te stellen. Ook omwonenden binnen een straal van 750 meter zijn reeds geïnformeerd over de plannen en mogelijke gevolgen. Gisterenavond werden de plannen gepresenteerd en kregen buurtbewoners en andere belangstellenden de kans hun vragen te stellen. Marco van Donkersgoed legde namens de buurtvereniging uit waarom deze stap is genomen: "De windmolens komen er toch wel, en op deze manier hebben we er zelf ook nog wat over te zeggen en houden we de lusten in de buurt." Daarnaast werd middels animaties het uitzicht op het windpark getoond vanaf verschillende plekken in Ermelo. De belangstellenden in de zaal waren sceptisch. Zo was er kritiek op het feit dat omwonenden binnen een straal van 750 meter een compensatie krijgen en er geen compensatie is voor omwonenden buiten die straal, terwijl ook zij hier hinder van ondervinden. Zo werd verwezen naar een onderzoek dat aantoonde dat woningen binnen twee kilometer van windmolens zo'n 2% in waarde dalen. Volgens Prowind BV hoeft dit echter geen zorg te zijn en kunnen dergelijke planschades, mits aangetoond, worden verhaald op de projectontwikkelaar. 

Onvrede

Onvrede was er ook jegens de buurtvereniging. Deze zou vooral de belangen van de landeigenaren behartigen en niet die van alle inwoners van de twee buurtschappen. De inwoners hebben het idee nu wel de lasten te krijgen, terwijl de lusten voornamelijk voor de landeigenaren, directe omwonenden en Prowind zijn. Dit ondanks de plannen om 1% van de omzet te investeren in lokale verenigingen en initiatieven, zoals de buurtvereniging, FC Horst en de Wielerronde. Over de gevolgen voor de gezondheid was Prowind duidelijk: de geluidsoverlast van het windpark ligt binnen de wettelijke normen en zal daarom waarschijnlijk niet tot overlast leiden. De plannen voor het windpark zullen binnenkort worden ingediend bij de gemeente. De hoop is om in 2024 met de aanleg van het windpark te starten.