GGD doet contactonderzoek

ERMELO – Bij twee inwoners van de gemeente Ermelo is vandaag besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Bij één van deze patiënten is een verband gelegd met besmetting vanuit Italië. Beide patiënten zitten in thuisisolatie, net als de Ermeloër waarbij twee dagen geleden het coronavirus werd vastgesteld. De GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt met wie de patiënten contact hebben gehad (contactonderzoek).

Contacten van de patiënt worden door de GGD benaderd en krijgen instructies over wat zij moeten doen. Krijgen deze contacten klachten die passen bij het nieuwe coronavirus? Dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op dit virus. Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden. De gemeente staat in direct contact met de GGD, Veiligheidsregio en het RIVM. Alle instanties doen wat belangrijk en noodzakelijk is in deze situatie. 

St. Jansdal

In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2). Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan. Ook hier volgt een nieuw contactonderzoek onder medewerkers en patiënten. De betreffende patiënten worden conform protocol verpleegd in isolatie. Andere patiënten die in contact zijn geweest met deze patiënten worden geïsoleerd verpleegd en nauwkeurig gecontroleerd op ziekteverschijnselen. St Jansdal heeft nauw contact met GGD Noord Oost Gelderland.

Operaties en (polikliniek)bezoeken

De besmettingen hebben vooralsnog geen gevolgen voor de patiëntenzorg in St Jansdal. Alle geplande operaties en (polikliniek)bezoeken gaan gewoon door. Wel heeft het ziekenhuis extra voorzorgsmaatregelen genomen. Zij vraagt patiënten en bezoekers niet te komen bij luchtwegklachten (hoesten, benauwdheid en/of koorts vanaf 38 graden). Ook biedt het St Jansdal patiënten de mogelijkheid om een telefonisch consult aan te vragen in plaats van een reguliere afspraak. Medewerkers schudden tijdelijk geen handen meer en patiënten mogen maar twee bezoekers per dag ontvangen. De voorlichtingsbijeenkomsten tot begin april zijn geannuleerd. Wereldwijd zijn er ruim 118.000 besmettingen met het COVID-19-virus geconstateerd. Bijna 4.300 mensen zijn hieraan overleden.