Overtreden verbod is strafbaar

ERMELO - Vanavond hield de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) een crisisoverleg in verband met Corona. Hierbij werd besloten om een noodverordening af te kondigen. Ook Veiligheidsregio's van de provincies Flevoland, Noord-Brabant, Twente, Hollands Midden en Gelderland-Zuid kondigden een noodverordening af. 

VNOG-voorzitter en regioburgemeester Ton Heerts geeft aan dat alle maatregelen zijn gericht op het indammen van het Coronavirus waarbij wordt verwacht dat iedereen daarbij zijn verantwoordelijkheden neemt. De noodverordening houdt in dat evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen tot en met 31 maart strafbaar zijn. Of er daadwerkelijk echt actie gaat worden ondernomen, is nog maar de vraag. De voorzitters van de Veiligheidsregio’s gaan ervan uit dat iedereen daarin zijn of haar verantwoordelijkheden neemt. De noodverordening is meer een maatregel die men achter de hand houdt, zodat er kan worden ingegrepen als de situatie daarom vraagt. De noodverordening geldt voor daarnaast voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. En voor samenkomsten in gebouwen ten behoeve van religieuze bijeenkomsten. Dit geldt overigens niet voor winkels of scholen. Personen die zich niet houden aan de noodverordening kunnen rekenen op een celstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van maximaal 4350 euro.

Opdracht

Letterlijk staat in de noodverordening over het soort evenement dat verboden is: ‘alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 Gemeentewet waar meer dan 100 personen gelijktijdig samenkomen, die in gebouwen die openstaan voor publiek plaatsvinden inclusief de daarbij behorende erven alsmede die in de open lucht dan wel de openbare ruimte.’ De noodverordening volgt in opdracht van het kabinet en volgt op de beslissing van de VNOG om op te schalen naar de hoogste risicocategorie waarbinnen op regionaal niveau beslissingen worden genomen. Nog verder opschalen betekent dat de premier volledig de regie voert.