Vereniging OPA kiest voor veiligheid vrijwilligers

ERMELO - Door de corona-ontwikkelingen heeft Vereniging Oud Papier Aktie Ermelo (OPA) besloten dat er tot en met zaterdag 4 april geen oud papier wordt opgehaald en ingezameld op de daarvoor bekende inleverpunten. 

De Vereniging OPA Ermelo vindt het niet verantwoord haar vrijwilligers bloot te stellen aan besmettingsrisico. Gemeente Ermelo staat achter deze beslissing. Daarom roept de organisatie iedereen op om voorlopig het oud papier thuis te bewaren. Men realiseert zich dat dit voor sommige mensen kan leiden tot enige hinder. OPA ziet echter geen andere oplossing.