Intensiteit van contacten zeer beperkt

ERMELO - De woonzorglocaties van Zorggroep Noordwest-Veluwe zijn met ingang van 18 maart vanaf 17.00 uur volledig afgesloten. Familiebezoek, mantelzorg en normale bezoekjes aan cliënten zijn tot nader order niet mogelijk, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie. Deze nieuwe maatregelen zijn nodig in de strijd tegen het coronavirus.

Eerder deze week besloot de Zorggroep al tot zeer beperkte openstelling van de woonzorgcentra. Nu vereist de situatie rond het coronavirus een volgende stap. De deuren van onze woonzorglocaties gaan dicht tot en met in ieder geval 6 april. Hiermee brengt men de intensiteit van de contacten op de locaties flink terug. Zo kan men zich volledig richten op de zorg aan cliënten, die uiteraard doorgaat.

Thuiszorg en huishoudelijke verzorging

Ook thuiszorgcliënten willen de zorgverleners zo goed mogelijk beschermen tegen het risico op besmetting. Natuurlijk wil men hen die zorg bieden die verantwoord en noodzakelijk is. Per cliënt zal worden beoordeeld wat dat precies inhoudt. Tot en met dit weekend blijft alles nog zoals nu is afgesproken met de cliënt. Mensen die thuis huishoudelijke verzorging van de Zorggroep krijgen, zullen vanaf volgende week tot en met in ieder geval 6 april zelf een alternatief moeten zoeken omdat die service voorlopig niet geleverd wordt door de Zorggroep.

Grote gevolgen

,,We realiseren ons dat deze maatregel grote gevolgen heeft," reageert Anita Kiers, woordvoerder van de Zorggroep Noordwest Veluwe. ,,We nemen dit besluit dan ook niet lichtvaardig, maar in het belang van onze cliënten en medewerkers." Ook de inzet van vrijwilligers valt onder deze maatregel, evenals bezoek van onze zakelijke externe contacten.

Sluiting dagbesteding

De dagbestedingslocaties van de Zorggroep waren al gesloten voor bezoekers van buiten. Zorggroep Noordwest-Veluwe verwacht met deze maatregelen een grote bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. ,,Natuurlijk danken wij iedereen bij voorbaat voor het begrip en de medewerking,"aldus Kiers.