Omgevingsvergunning ter inzage

ERMELO – Het nieuwe restaurant Lazy Tiger krijgt extra ruimte voor vier parkeerplaatsen op de groenstrook aan de Julianalaan in Ermelo. Hiervoor heeft het college van B&W een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Een jaar geleden is de vergunning afgegeven voor de bouw van het restaurant aan de Julianalaan 123. Hierbij zijn zes diagonale parkeerplaatsen in de groenstrook ingetekend. Omdat het restaurant uiteindelijk een andere terreinindeling wenst, is begin dit jaar een aanvraag ingediend om binnen de genoemde groenstrook tien parkeerplaatsen toe te staan in plaats van zes.

Overschrijdingen 

Het college is van mening dat deze overschrijdingen zo danig beperkt zijn ten opzichte van de vergunde situatie, dat niet gesproken kan worden van een noemenswaardige toename van de aantasting van de groenstrook. Ook zullen de parkeerplaatsen alleen gebruikt worden als de 19 parkeerplaatsen binnen de horecabestemming al vol zijn. ,,Omdat er al zes parkeerplaatsen in de groenstrook zijn vergund, konden omwonenden hier al enige hinder van ondervinden,” legt de gemeenteambtenaar uit. ,,Die hinder zal niet enorm toenemen als er tien in plaats van zes auto’s geparkeerd kunnen worden.”

Bestemming 'Groen'

Als meer dan 19 van de 29 parkeerplaatsen die nodig zijn om aan de parkeernorm te voldoen in de horecabestemming moeten worden gerealiseerd, zal het terras moeten worden verkleind. Dat vindt de initiatiefnemer onwenselijk. De tien parkeerplaatsen worden aangelegd op gronden met de bestemming ‘Groen’. Deze gronden zijn niet bestemd voor parkeervoorzieningen. Er moet daarom een omgevingsvergunning verleend worden. De ontwerp-omgevingsvergunning en overige bijbehorende stukken zullen zes weken ter inzage gelegd worden. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen kenbaar gemaakt worden.