Schoolgebouw Pretoriusplein gaat op de schop

ERMELO – Binnenkort moet de Ermelose kledingbank het oude schoolgebouw op het Pretoriusplein verlaten. Waar deze vrijwilligersorganisatie naar toe moet is nog onduidelijk. Wethouder Leo van der Velden wil graag meedenken over een nieuwe locatie. Raadslid Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) is blij met dit bericht. Hij heeft meermalen zijn zorg geuit, vooral omdat steeds meer mensen de weg naar de kledingbank weten te vinden.

,,Het is een prachtig sociaal initiatief van de stichting Welzijn Ermelo,” vertelt Kleijnen enthousiast. ,,Dat moeten we niet verloren laten gaan.” Eerder gaf wethouder Hans de Haan hierin niets te kunnen betekenen. De gemeente is niet degene die de huisvesting regelt. Toch blijkt nu in overleg met de portefeuillehouder Diaconaal Platform en economie, Leo van der Velden, dat hij mee wil kijken naar eventuele mogelijkheden, Van der Velden: ,,Wanneer ik weet wat hun wensen en eisen zijn, kan ik mijn netwerk aanspreken. De gemeente is in essentie geen huisvester, dat staat en blijft staan, maar we helpen echter voortdurend mensen verder, dus waarom dit niet? Laat men dus vooral contact met mij opnemen, dan kijk ik wat ik kan doen."

Herbruikbare kleding

De kledingbank geeft herbruikbare kleding uit aan mensen die het hard nodig hebben en maar weinig budget hebben om nieuwe kleding te kunnen aanschaffen. Het gaat om mensen die leven op bijstandsniveau of daaronder, dus ook mensen die moeten rondkomen van een AOW. ,,Mensen met een kleine beurs,” zegt Kleijnen. Hij maakt zich in de Ermelose politiek sterk voor deze doelgroep. ,,De kledingbank wordt gerund door negen vrijwilligers. Ze doen mooi werk.” Uit het gesprek met één van de vrijwilligers bleek dat er in 2018 zo’n 1861 kledingstukken zijn uitgegeven. In 2019 steeg dit naar bijna 2400 kledingstukken. ,,Tijdens een gemiddelde inloopmiddag komen er zo’n twintig mensen. Dat is best een essentieel aantal. De kledingbank heeft dan ook een plaats in onze samenleving verworven!” aldus Kleijnen.

Verhuizing

Tot eind 2015 was de Ermelose kledingbank gevestigd in het oude postsorteercentrum aan de Meerkoetstraat. Vervolgens verhuisde de organisatie in het voorjaar van 2016 naar De Leemkuul. Dat wijkcentrum is in 2017 gesloopt waardoor men opnieuw moest verhuizen. Ditmaal naar de voormalige basisschool aan de Cronjéstraat. ,,Het wordt nu de vierde keer in korte tijd dat de kledingbank moet verhuizen.” Daarmee moet het wat Kleijnen betreft klaar zijn. Hij wil vragen stellen aan het college om op zoek te gaan naar een eindlocatie. ,,Geen gezeul meer! Het is zo duidelijk als wat: de kledingbank voorziet in een duidelijke behoefte voor veel mensen. Het is een vorm van armoedebestrijding. Nieuw onderdak is dus nodig. Een eigen vaste plek wel te verstaan.” De kledingbank is geopend op dinsdagmiddag en donderdagochtend. ,,Sinds kort is men ook open op woensdagmiddag,” vertelt Kleijnen, die daarmee aantoont hoe essentieel deze organisatie is. ,,Speciaal voor ouders met kinderen die dan vrij zijn van school.” www.welzijnermelo.nl