Compensatie noodzakelijk

ERMELO - De gemeente Ermelo wil 18 kilometer recreatieve fietspaden vernieuwen. Een deel hiervan ligt in beschermd Natura 2000 gebied. Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd bij de provincie in het kader van de wet natuurbescherming natura 2000-gebieden.

De maatregelen compenseren de verharding van oppervlaktes en de uitstoot van stikstof. Het vernieuwen van de fietspaden kan niet zonder rekening te houden met de flora en fauna. Daarom is er onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het gebied. Uit het onderzoek blijkt dat maatregelen voor het compenseren van verharding van de paden en de uitstoot van stikstof nodig zijn.

Verbreed

De maatregelen bestaan uit het afsluiten van de Sprielderweg (onverharde wegdeel vanaf Drie naar Putten), Oude Arnhemse Karweg (vanaf het indianenbos tot de Jacobslaan) en enkele paden op de Ermelosche Hei. Voor de afsluiting op de Sprielderweg en Oude Arnhemsekarweg moeten later verkeersbesluiten worden genomen. De heidepaden worden voorzien van heidemaaisel of plagsel. 

Als de provincie instemt met de maatregelen wordt de komende twee jaar 18 kilometer aan oude fietspaden opgeknapt en verbreed naar betonnen fietspaden met 2 meter breedte. Het fietscomfort en de veiligheid wordt hierdoor sterk verbeterd. Daarbij wordt volop rekening gehouden met het Natura 2000 gebied, zodat dit niet geschaad wordt.