Van meest versteende naar groene omgeving

ERMELO - Wat tot voor kort het meest versteende deel van Ermelo was, verandert langzaam in een groene long met de naam Pretoriuspark. Terwijl Isabelle Lagerweij met de kruiwagen zwart zand verplaatst, bekijkt Wendy van Beekum de stand van zake bij de moestuinbakken. Het is een multifunctioneel ‘parkje’ voor zowel jong als oud.

Het gebied bij de Cronjéstraat en de Pretoriusstraat wordt onderhouden door de omwonenden. ,,Er is een lang traject aan vooraf gegaan,” vertelt Jan de Lange. ,,Een jaar of drie geleden wisten we dat er een nieuwe school zou komen. Toen zijn de wensen geïnventariseerd. Daar kwam over-all uit dat men liefst groen en spelen wilde.” Maar ook een plek van ontmoeting, voor de buurt. Een voorbeeld van buurtparticipatie. ,,Ook duurzaamheid vinden we heel belangrijk,” vertelt Van Beekum enthousiast. ,,De speeltoestellen zijn allemaal hergebruikt en er komt nog een waterpomp met een holle boomstam.”

Verbindende factor

Er is in dit project niet alleen aan kinderen gedacht, hoewel het in de wandelgangen ‘pretpark’ heet. ,,Nee, er komt ook een jeu de boulesbaan!” vult Piet de Wildt aan. Hij woont pas sinds een paar maanden in de wijk. ,,Een mooie manier om te integreren,” zegt hij. Zeker is nu al dat het meer saamhorigheid brengt. ,,Nu al!” zegt De Lange. ,,We hebben alle medewerking gekregen van Dick Saaltink vanuit de gemeente. Alles is in goed overleg gegaan, zo is er op constructieve wijze is een parkje ontstaan.” Lagerweij ervaart dat het een aanzuigende werking heeft. ,,Mensen lenen gereedschap en komen om de handen uit de mouwen te steken.” Daarnaast is de buurt geholpen door Wellplast met een opvoerpomp. ,,Het park is juist nu in coronatijd een verbindende factor. Samen dichterbij,” stelt Lagerweij tot slot.

Opening

Inmiddels groeit de sla en komt ook het ingezaaide gras al op. Het liefst hadden de initiatiefnemers het al feestelijk geopend. Maar dat zit er even niet in. ,,We doen dat nu het liefst tijdens Burendag,” vertelt De Lange. ,,Er zal dan ook een jeu de boules-clinic worden gegeven. Het wordt een mooi buurtfeest!”