Leefomgeving bewoners wordt verbeterd

ERMELO – De oude bomen aan de Steynlaan worden de komende tijd vervangen door jonge bomen. Binnenkort wordt een start gemaakt met de kap van twee bomen, uiteraard met inachtneming van het broedseizoen. De bomen, die inmiddels een hoge leeftijd hebben bereikt, zijn inmiddels zo groot geworden dat ze voor sommige bewoners veel overlast veroorzaken.

Er is de afgelopen twee jaar meerdere keren contact geweest met bewoners. Tijdens de laatste bewonersbijeenkomst is voor dit specifieke geval tot een oplossing gekomen die past binnen de groenvisie en het groenbeheerplan. Hierbij wordt het oude groen verjongd en vervangen. Voor alle bomen komen nieuwe bomen terug.

Kappen


De twee bomen maken deel uit van in totaal vijf zeer grote bomen. Het kappen van twee hiervan is de eerste stap, daarna komt het voorbereiden en realiseren van een groene herinrichting van het 'groene plein' en het overige groen. Als laatste stap worden de andere drie bomen gekapt. Voor alle gekapte bomen komen nieuwe bomen terug. 
Bij de herinrichting wordt gezamenlijk gezocht naar duurzamere oplossingen en naar de combinatie met andere wensen in de openbare ruimte. Denk hierbij aan natuurlijke verharding, opvang regenwater en speel-, beweeg- en ontmoetingsruimtes (zogenaamd ‘klimaatadaptief’). Dit plan van aanpak heeft uiteindelijk tot doel om de leefomgeving van de bewoners te verbeteren en de groene leefomgeving in het bijzonder.