Gezamenlijk op zoek naar werkbare situatie

ERMELO - Buurtbewoners aan de De La Reystraat zijn samen met de gemeente Ermelo en een team van Remondis op zoek gegaan naar een aanvaardbare en werkbare oplossing voor de container aanbiedplaatsen.

Vorige maand kwamen een aantal bewoners van de De La Reystraat in opstand toen ze ontdekten dat veel vierkantemeters groen plaats moesten maken voor nieuwe aanbiedplaatsen voor afvalcontainers. Dit op verzoek van Remondis. De bewoners waren geschrokken omdat hun groene uitzicht zou veranderen in verstening met wekelijks een grijze ‘wand’ van containers van zestig huishoudens. ,,We hebben veel omwonenden betrokken bij dit proces,” vertelt Eric Roetman. Daarna is het voorstel van de bewoners uitgetekend op een kaart. ,,Om het goed te kunnen ontwerpen, hebben we een paar keer gebeld met de gemeente voor aanvullende informatie. Ook hebben we een Whatsapp-groep aangemaakt voor de buurt zodat iedereen alle informatie kreeg en hierop kon reageren.”

Werkbaar

Daarna werd afgesproken dat de volgende vrijdag de containers zoveel mogelijk op de nieuwe plek gezet zouden worden. ,,Dan kon het team van Remondis met ons meekijken of de oplossing ook voor hen werkbaar zou zijn,” aldus Roetman. ,,Het grootste probleem was een aanbiedplek op het einde van een hofje bij de hei. Wij wilden die plek graag behouden omdat er verschillende mensen wonen die moeilijk een lange afstand kunnen afleggen met hun container. Maar om op die plek te komen moest Remondis zo'n 60 meter achteruit rijden om daarna achteruit te steken tussen een boom en geparkeerde auto's. De bedrijfsleider vond dat een onveilige situatie en stelde een alternatieve plek voor aan de weg. Dat was 20 meter verder lopen voor de aanwonenden, maar dat was volgens hem veel veiliger.”

Verschillende belangen

Er is intensief contact geweest en bewoners hebben hun inbreng kunnen doen. Gezamenlijk is er gezocht naar de meest optimale oplossing. Zelfs over de lastigste ‘hobbels’ is in gezamenlijkheid nagedacht. Roetman: ,,We hadden soms verschillende belangen maar ik heb wel de indruk dat we een inhoudelijk gesprek voerden. Het hielp enorm dat veel mensen uit de buurt niet alleen aan hun eigen belang dachten maar ook meedachten over bijvoorbeeld het belang van overzichtelijke kruispunten zodat kinderen veilig door onze straat naar school kunnen fietsen.” Wat voelde als een ‘valse start’ na een slechte schets die buurtbewoners in hun brievenbus troffen, is er vervolgens in goede harmonie een constructief plan gemaakt waardoor het breed gedragen wordt. Vandaag is er dan ook begonnen met de aanleg van de nieuwe aanbiedplaatsen.